Solidar Śląsko Dąbrow

Dla związkowców

Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowychpaździernik-listopad 2021 roku Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych i zdalnych…