Solidar Śląsko Dąbrow

Wybory na kadencję 2023-2028

Spis dokumentów

Adres do korespondencji: rkw@solidarnosckatowice.pl


UWAGA: prosimy o drukowanie protokołów wyborczych DWUSTRONNIE. W przypadku wypełnania ich ręcznie należy używać WIELKICH (drukowanych) liter.


Dokumenty podstawowe


Uchwały ZR


Wzory dokumentów wyborczych ogólnych


Wzory dokumentów wyborczych organizacji zakładowej/międzyzakładowej


Wzory dokumentów wyborczych zakładowej organizacji koordynacyjnej


Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej


Pozostałe dokumenty wyborcze