Solidar Śląsko Dąbrow

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

ZNIŻKI W PZU

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc. Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń.

Jak uzyskać zniżkę?

Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać? 

 • zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia;
 • właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony;
 • zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej;
 • z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? 

 • PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max;
 • PZU Dom;
 • PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne
 • PZU Gospodarstwo Rolne:
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika
 • PZU Wojażer

Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia, za wyjątkiem ubezpieczenia PZU Wojażer, które może być zawarte na okresy krótsze.

Kiedy zniżka nie obowiązuje?

 • W umowach generalnych zawartych między PZU SA a leasingodawcą.
 • W generalnych umowach flotowych.
 • W przypadku pojazdów:
 1. Pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób;
 2. Pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów;
 3. Pojazdów udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu;
 4. Pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich;
 5. Pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia;
 6. Pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy;
 7. Pojazdów wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub konkursowych albo do treningów do tych jazd.
Zniżka nie łączy się z innymi zniżkami promocyjnymi, za wyjątkiem: centralnej zniżki promocyjnej „Karta Dużej Rodziny” oraz centralnej zniżki promocyjnej „PROMOKODY”.