Solidar Śląsko Dąbrow

Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych
październik-listopad 2021 roku

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych i zdalnych z wykorzystaniem platformy ZOOM. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

 
19 października 
Szkolenie ogólnozwiązkowe
(e-szkolenie, platforma ZOOM)
godz. 8:30 – 14:00
prowadzi Jadwiga Piechocka 
 
 

 

Dodatkowych Informacji dotyczących szkoleń udzieli Państwu: 

Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,

tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl