Solidar Śląsko Dąbrow

Szkolenia związkowe

Harmonogram e-szkoleń związkowych
maj-czerwiec 2021 roku

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach z wykorzystaniem platformy ZOOM. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

11 maja

Rachunkowość dla związków zawodowych: szkolenie podstawowe
godz. 9:30 – 13:30
prowadzi Beata Kocerba

18 maja

Szkolenie podstawowe dla SIP
godz. 9:30 – 13:30
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik

27 maja

Zatrudnianie cudzoziemców – perspektywa związku zawodowego: aspekt prawny, organizacyjny i kulturowy
godz. 9:30 – 13:30
prowadzi Jacek Majewski

2 czerwca

Szkolenie doskonalące dla SIP: ocena ryzyka zawodowego – ćwiczenia praktyczne
godz. 9:30 – 13:30
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik

 

Dodatkowych informacji dotyczących szkoleń udzieli Państwu:

Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl