Solidar Śląsko Dąbrow

Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych
listopad-grudzień 2023 roku

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych i e-szkoleniach
z wykorzystaniem platformy ZOOM.
Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: szkolenia@solidarnosckatowice.pl


8 listopada
Europejskie Rady Zakładowe
prowadzi: Jadwiga Piechocka
e-szkolenie, platforma ZOOM, czas trwania 12.00-15.00

10 listopada
Szkolenie dla komisji rewizyjnych.
prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik.
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108, czas trwania 8.30-14.00

14 listopada
Uprawnienia związków zawodowych w praktyce
prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik.
szkolenie stacjonarne, siedziba biura terenowego ZR w Gliwicach

15-16 listopada
Podstawy rachunkowości dla związków zawodowych
prowadzi Beata Kocerba
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala konferencyjna, rozpoczęcie szkolenia 8:30
UWAGA! To szkolenie podstawowe, dlatego uczestnicy są proszeni o zabranie własnych laptopów (praca na dokumentach elektronicznych)

15-17 listopada
Prawo pracy
prowadzi: Jadwiga Piechocka
szkolenie wyjazdowe, hotel NAT Wisła
UWAGA! Rekrutacja zakończona

17 listopada
Uprawnienia związków zawodowych w praktyce
prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik
szkolenie stacjonarne, siedziba biura terenowego ZR w Rybniku
UWAGA! Rekrutacja zakończona

22-23 listopada
Podstawy rachunkowości dla związków zawodowych
prowadzi: Beata Kocerba
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala konferencyjna, rozpoczęcie szkolenia 8:30
UWAGA! To szkolenie podstawowe, dlatego uczestnicy są proszeni o zabranie własnych laptopów (praca na dokumentach elektronicznych)

22-24 listopada
Prawo pracy
prowadzi: Jadwiga Piechocka
szkolenie wyjazdowe, Hotel NAT Wisła.

UWAGA! Rekrutacja zakończona

28 listopada
SIP: postępowanie powypadkowe
prowadzi: inspektor OIP Katowice
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108, czas trwania 8.30-14.00

27-28 listopada
Podstawy rachunkowości dla związków zawodowych
prowadzi: Beata Kocerba
szkolenie stacjonarne, siedziba biura terenowego ZR w Rybniku

29 listopada – 1 grudnia
Prawo pracy
prowadzi: Jadwiga Piechocka
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108, czas trwania 8.30-14.00

11 grudnia
Szkolenie dla komisji rewizyjnych.
prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik.
szkolenie stacjonarne, siedziba biura terenowego ZR w Rybniku
UWAGA! Rekrutacja zakończona

15 grudnia
Szkolenie ogólnozwiązkowe
prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik
e-szkolenie, platforma ZOOM

UWAGA! Cześć pierwsza szkolenia dla nowowybranych działaczy. Zakres: ustawa o związkach zawodowych, prawo wewnątrzzwiązkowe

Dodatkowych informacji dotyczących szkoleń udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: szkolenia@solidarnosckatowice.pl