Solidar Śląsko Dąbrow

Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych
czerwiec 2023 roku

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych i e-szkoleniach
z wykorzystaniem platformy ZOOM.
Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

 

1-2 czerwca
Szkolenie doskonalące dla komisji zakładowych: komunikacja asertywna
(UWAGA!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!)
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108, początek godz. 8:30

6-7 czerwca
Od konfliktu do porozumienia z pracodawcą (UWAGA!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!)
prowadzi Maria Kościńska z Komisji Krajowej
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108, początek godz. 8:30

7 czerwca
Szkolenie dla komisji rewizyjnych (UWAGA!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!)
prowadzą Beata Kocerba, Jadwiga Piechocka, Agnieszka Lenartowicz-Łysik
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108, początek godz. 8:30

13-14 czerwca
Podstawy rachunkowości dla związków zawodowych (UWAGA!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!)
prowadzi Beata Kocerba
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108, początek godz. 8:30
(UWAGA! Uczestnicy są proszeni o zabranie własnych laptopów na szkolenie – praca na dokumentach elektronicznych)Dodatkowych informacji dotyczących szkoleń udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl