Solidar Śląsko Dąbrow

Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych
październik-listopad 2021 roku

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych i zdalnych z wykorzystaniem platformy ZOOM. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl


19 października 
Szkolenie ogólnozwiązkowe
(e-szkolenie, platforma ZOOM)

godz. 8:30 – 14:00
prowadzi Jadwiga Piechocka 

20 października
Pandemia: wyzwania dla działacza związkowego
siedziba ZR, sala 235
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
UWAGA! Zajęcia w formie warsztatowej, limit miejsc 12 osób, obowiązują maseczki; realizacja szkolenia uzależniona od sytuacji epidemicznej

26 października
Szkolenie doskonalące dla SIP
(e-szkolenie, platforma ZOOM)
godz. 9:30 – 13:30
prowadzi OIP Katowice

27 października
Szkolenie dla komisji rewizyjnych
(e-szkolenie, platforma ZOOM)
godz. 9:30 – 13:00
prowadzą: Jadwiga Piechocka, Beata Kocerba
Zagadnienia: statut NSZZ „Solidarność”, uchwała nr 2 XIX KZD ws. zasad funkcjonowania i zakresu kompetencji komisji rewizyjnych, uchwała KZD ws. działalności finansowej związku, aspekty praktyczne

3 listopada
Pandemia: wyzwania dla działacza związkowego
siedziba ZR, sala 235
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik

UWAGA! Zajęcia w formie warsztatowej, limit miejsc 12 osób, obowiązują maseczki; realizacja szkolenia uzależniona od sytuacji epidemicznej

9 listopada
Stanowienie prawa wewnątrzzakładowego
(e-szkolenie, platforma ZOOM)
godz. 9:30 – 13:30
prowadzi Jadwiga Piechocka

17 listopada
Szkolenie podstawowe dla SIP
(e-szkolenie, platforma ZOOM)
godz. 9:00 – 13:30
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik

23 listopada
Spory zbiorowe

(e-szkolenie, platforma ZOOM)
godz. 9:30 – 13:30
prowadzi Jadwiga Piechocka

Informacji dotyczących szkoleń udzieli Państwu:

Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl