Solidar Śląsko Dąbrow

Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych
styczeń-luty 2023 roku

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych i e-szkoleniach
z wykorzystaniem platformy ZOOM.
Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

26-27 stycznia
Rozwój związku
prowadzi Janusz Zabiega, trener Komisji Krajowej
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 235

31 stycznia
Sprawozdawczość finansowa za 2022 rok
prowadzi Beata Kocerba
e-szkolenie, platforma ZOOM

2 lutego
Szkolenie ogólnozwiązkowe
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108
Cześć pierwsza szkolenia dla nowo wybranych działaczy. Zakres szkolenia : ustawa o związkach zawodowych, prawo wewnątrzzwiązkowe

3 lutego
Szkolenie podstawowe dla SIP
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108
Zakres szkolenia: podstawy prawne, aspekty praktyczne, postępowanie powypadkowe

8 lutego
Sprawozdawczość finansowa za 2022 rok
prowadzi Beata Kocerba
e-szkolenie, platforma ZOOM

9 lutego
Szkolenie ogólnozwiązkowe
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108
Cześć pierwsza szkolenia dla nowo wybranych działaczy. Zakres szkolenia : ustawa o związkach zawodowych, prawo wewnątrzzwiązkowe

Dodatkowych informacji dotyczących szkoleń udzieli Państwu:

Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl