Solidar Śląsko Dąbrow

Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych
wrzesień 2022 roku

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych i e-szkoleniach
z wykorzystaniem platformy ZOOM.
Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

6-7 września
Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji i promocji organizacji związkowej
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
szkolenie stacjonarne, siedziba ZR, sala 108
UWAGA! Uczestnicy są proszeni o zabranie własnych laptopów na szkolenie (drugi dzień)

13-14 września
Wystąpienia publiczne
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
szkolenie stacjonarne, siedziba ZR, sala 108

20 września
Prawo pracy – zmiany w 2022 roku
prowadzą Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ Jadwiga Piechocka
e-szkolenie – platforma ZOOM

28 września
Szkolenie dla komisji rewizyjnych
prowadzą Beata Kocerba/ Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ Jadwiga Piechocka
szkolenie stacjonarne, siedziba ZR, sala 108

29 września
Szkolenie dla komisji rewizyjnych
prowadzą Beata Kocerba/ Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ Jadwiga Piechocka
e-szkolenie – platforma ZOOM

Informacji dotyczących szkoleń udzieli Państwu:

Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl