Solidar Śląsko Dąbrow

Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowych
maj-czerwiec 2024 roku

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych i e-szkoleniach
z wykorzystaniem platformy ZOOM.
Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: szkolenia@solidarnosckatowice.pl


8 maja
Uprawnienia związków zawodowych w praktyce
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108, czas trwania 8.30-14.00
UWAGA! Część druga szkolenia dla nowowybranych działaczy. Zakres: uprawnienia związków zawodowych w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy (wybrane przepisy Kodeksu pracy, ustawy o zz, ustawy o ZFŚS, ustawy o SIP, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych)

9 maja
ZFŚS
prowadzi Jadwiga Piechocka
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108, czas trwania 8.30-14.00

15 maja (UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC!)
Podstawy rachunkowości związków zawodowych dla komisji rewizyjnych
prowadzi Beata Kocerba
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala konferencyjna im. Lecha Kaczyńskiego, czas trwania 8.30-14.00
UWAGA! Część druga szkolenia dla komisji rewizyjnych

21 maja
SIP szkolenie podstawowe
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108, czas trwania 8.30-14.00

12 czerwca
Uprawnienia związków zawodowych w praktyce
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108, czas trwania 8.30-14.00
UWAGA! Część trzecia szkolenia dla nowowybranych działaczy. Zakres: wybrane elementy prawa wewnątrzzwiązkowego, Kodeks pracy, SIP, RODO, rozwój związku.

14 czerwca
Mobbing
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108, czas trwania 8.30-14.00

18-19 czerwca
Podstawy rachunkowości dla związków zawodowych
prowadzi Beata Kocerba
szkolenie stacjonarne, siedziba Zarządu Regionu, sala 108, czas trwania 8.30-14.00
UWAGA! Szkolenie podstawowe, uczestnicy są proszeni o zabranie własnych laptopów na szkolenie (praca na dokumentach elektronicznych)

Dodatkowych informacji dotyczących szkoleń udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555,
e-mail: szkolenia@solidarnosckatowice.pl