Solidar Śląsko Dąbrow

Przypięte

Akcja pomocy dla Ukrainy

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” prowadzi akcję pomocy dla Ukrainy. Ze środków ZR sfinansowana została…

Szkolenia związkowe

Harmonogram szkoleń związkowychpaździernik-listopad 2021 roku Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych i zdalnych…