Solidar Śląsko Dąbrow

Termin na złożenie reklamacji imprezy turystycznej

Czy mogę reklamować wczasy zakupione w ramach oferty last minute i w jakim terminie, jeżeli po przyjeździe na wyczekiwane wczasy okazało się, że hotel nie spełnia w ogóle standardów z zawartej przeze mnie umowy? (Zdzisław Cz.)

Niestety czasami zdarza się, że warunki i usługi oferowane przez organizatora wypoczynku na miejscu o wiele różnią się od umowy zawartej w biurze podróży. W sytuacji nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań zawartych w umowie przez organizatora imprezy turystycznej (o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność), klient ma możliwość składania reklamacji. Na możliwość składania reklamacji nie ma wpływu fakt, czy wycieczka wykupiona została w ramach oferty last minute, first minute, czy też po normalnej cenie.

Przepisy przewidują, że w przypadku stwierdzenia przez klienta w trakcie imprezy turystycznej wadliwego wykonania umowy turystycznej, powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki. Proszę pamiętać, że umowa powinna jasno określać klientowi ten obowiązek. Następnie klient powinien złożyć organizatorowi turystyki reklamację wskazującą z jednej strony dokładnie opisane uchybienia w sposobie wykonania umowy, a z drugiej strony przedstawienie żądań klienta.

Termin na złożenie reklamacji przez klienta jest ograniczony i wynosi maksymalnie 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Oczywiście klient może złożyć reklamację także już w trakcie wyjazdu. Organizator turystyki musi ustosunkować się pisemnie do reklamacji złożonej przez klienta w terminie 30 dni od dnia jej złożenia lub 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, gdy klient złożył reklamację w trakcie wyjazdu. Ponadto pisemna odmowa uwzględnienia reklamacji musi szczegółowo określać przyczyny takiej odmowy.

Proszę pamiętać, że gdyby organizator turystyki we wskazanym terminie nie ustosunkował się pisemnie do reklamacji to oznaczać to będzie, iż uznał reklamację złożoną przez klienta za uzasadnioną.

Uwaga! Artykuł nie jest opinią prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed żadnym sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji dotyczących swoich praw i obowiązków w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

 

 

Dodaj komentarz