Solidar Śląsko Dąbrow

Odszkodowanie za wypadek w hucie

Rodzina zmarłego na skutek wypadku pracownika otrzymała prawie 300.000 zł odszkodowania od ubezpieczyciela pracodawcy.

Poszkodowany pracował na terenie huty, gdzie został potrącony przez operatora jadącego wózkiem widłowym, który nie zauważył pracownika wykonującego czynności na terenie hali walcowni. Pomimo natychmiastowego podjęcia czynności reanimacyjnych poszkodowany zmarł w szpitalu. Pełnomocnik wystąpił z roszczeniami przeciwko pracodawcy zatrudniającego pracowników. Z okoliczności wypadku wynikało bowiem, że do zdarzenia doszło na skutek okoliczności niezależnych od poszkodowanego, jak również kierującego wózkiem. Praca odbywała się w miejscu, gdzie zarówno widoczność, jak też słyszalność były znacznie ograniczone, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji, w której operator nie widział poszkodowanego.

W związku z powyższym przy uwzględnieniu podstawy odpowiedzialności pracodawcy, niezależnej w niniejszej sprawie od jego zawinienia, dokonane zostało zgłoszenie roszczeń do ubezpieczyciela, z którym pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, który wypłacił dotychczas na rzecz najbliższych: żony, trójki dzieci, rodzeństwa oraz dziadka zmarłego blisko 300.000 zł. Obecnie prowadzone są negocjacje zmierzające do podwyższenia uznanych dotychczas świadczeń.

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz