Solidar Śląsko Dąbrow

Odszkodowanie po wypadku

W 2002 roku doszło do wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym. Zginęło małżeństwo. Samochodem kierowała narzeczona syna poszkodowanych, która została skazana wyrokiem karnym za spowodowanie wypadku. Pojazd stanowił współwłasność zmarłych małżonków.

W wyniku działań pełnomocnika w sprawie przeprowadzone zostało postępowanie odszkodowawcze, w następstwie którego ubezpieczyciel, pomimo interwencji Rzecznika Ubezpieczonych, odmówił ostatecznie wypłaty świadczeń, powołując się na fakt, że pojazd należał do poszkodowanych i w związku z tym nie są oni osobami trzecimi w rozumieniu przepisów, co wyłącza jego odpowiedzialność za skutki zdarzenia.

Argumentacja ubezpieczyciela w ocenie pełnomocnika była błędna, ponieważ zgodnie z obowiązującym orzecznictwem zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność również za szkodę na osobie wyrządzoną właścicielowi ubezpieczającemu pojazd przez kierującego nim, jeżeli do szkody doszło w wyniku zawinienia kierującego. W związku z powyższym roszczenia zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, w wyniku którego sąd przyznał na rzecz trójki dzieci poszkodowanych kwoty rzędu 100.000 zł.

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz