Solidar Śląsko Dąbrow

Czym są ogólne warunki ubezpieczenia?

Moja żona miała wypadek samochodowy ze swojej winy. Naprawialiśmy samochód w ramach ubezpieczenia AC i okazało się, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia mieliśmy bardzo niską stawkę roboczogodziny, o czym nie wiedzieliśmy. Czym są te warunki, kiedy należy je otrzymać i co mogą ustalać ? (Tadeusz K.)

Ogólne warunki ubezpieczenia (dalej OWU) są bardzo istotnym dokumentem określającym prawa i obowiązki ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Choć OWU są ustalane przez ubezpieczyciela i nie mogą być każdorazowo dowolnie modyfikowane przez klienta, to jednak muszą być one zgodne z prawem oraz być napisane w sposób jasny i przystępny. Ubezpieczyciel powinien przedstawić OWU klientowi jeszcze przed zakupem ubezpieczenia. Wiele osób zwraca tylko uwagę na polisę, natomiast nie czyta OWU, choć zawierając umowę każdego ubezpieczenia, wymagane jest podpisanie potwierdzenia o otrzymaniu i zaznajomieniu się z treścią OWU. Niestety właśnie najważniejsze treści ubezpieczenia będą zawarte w OWU, gdzie przykładowo określone będą szczegółowe warunki ubezpieczenia, włączając w to przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób ustalenia wysokości szkody, czy sytuacje w których wyłączona będzie odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Proszę pamiętać, że przy podejmowaniu decyzji o wyborze i porównywaniu ubezpieczeń należy zwrócić uwagę nie tylko na ich cenę, ale przede wszystkim na OWU, czyli dokładną analizę zdarzeń, za jakie ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność, a jakie będą przez niego wyłączone. Wcześniejsze zapoznanie się i uważne czytanie OWU pomoże uniknąć późniejszych rozczarowań zaistniałych w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, czy wypłaty ale w ograniczonej wysokości. Natomiast bardzo ważne jest, żeby jeszcze przed podpisaniem umowy wyjaśniać nasuwające się wątpliwości u przedstawiciela zakładu ubezpieczeń, agenta lub brokera ubezpieczeniowego, z którego usług korzystamy. 

Układ OWU podzielony jest na rozdziały i rozpoczyna się zazwyczaj od postanowień ogólnych, w których przedstawione będę podstawowe informacje określające strony umowy oraz warunki jej zawarcia. Następnie zdefiniowane są pojęcia, które będą wykorzystywane w dalszej części. Nie warto bagatelizować ważności definicji, gdyż to właśnie w tym miejscu ubezpieczyciel będzie mógł dowolnie zdefiniować pojęcia i to nie zawsze zgodnie z potocznym ich rozumieniem. Kolejnym rozdziałem OWU będzie przedmiot i zakres ubezpieczenia, w którym opisane zostaną zdarzenia, w których ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność oraz takie, w przypadku zaistnienia których będzie ją wyłączał – czyli takie zdarzenia, które nie będą uprawniały do wypłaty odszkodowania. Przykładami wyłączeń najczęściej stosowanych przez ubezpieczycieli są nietrzeźwość kierowcy, brak prawa jazdy lub ważnego badania technicznego, szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu, czy też w przypadku kradzieży samochodu pozostawienie w nim dowodu rejestracyjnego lub brak kompletu oryginalnych kluczyków. Następnym rozdziałem OWU będzie zazwyczaj przedstawienie praw i obowiązków stron umowy, a na zakończenie wskazane będą postanowienia końcowe.

Reasumując należy podkreślić, że każdy powinien potwierdzić zapoznanie się z warunkami OWU dopiero po uważnym ich przeczytaniu oraz zawsze należy zadbać o to, by posiadać polisę wraz z OWU.

Przypominamy, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz