Solidar Śląsko Dąbrow

Czy można się podpisać za inną osobę?

Podpisywanie się za inne osoby jego imieniem i nazwiskiem jest łamaniem prawa, a dokładnie naruszeniem art. 270§1 Kodeksu karnego, który wyraźnie określa, że „kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Warto pamiętać, że artykuł ten ma zastosowanie do wszystkich podpisywanych dokumentów, a nie tylko do tych, które w życiu codziennym, w subiektywnym odczuciu wydają się ważne. Zatem nawet podpisanie odbioru przesyłki pocztowej lub zeznania podatkowego nie swoim imieniem i nazwiskiem (tylko np. żony, męża, ojca, syna), czy napisanie sobie zwolnienia w szkole za zgodą rodzica, ale podpisując się jego imieniem i nazwiskiem, będzie naruszeniem prawa. Bez znaczenia pozostaje zatem fakt, że osoba, za którą się podpisujemy, wiedziała i wyraziła zgodę na podpisanie się w jej imieniu.

Na pomoc w takich przypadkach przychodzi nam instytucja pełnomocnictwa, wtedy natomiast nie podpisujemy się za kogoś jego imieniem i nazwiskiem, tylko podpisujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem.

Warto zapamiętać: ZAWSZE PODPISUJ SIĘ SWOIM IMIENIEM I NAZWISKIEM!

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz