Solidar Śląsko Dąbrow

Zmiana projektu porozumienia albo spór

Związki zawodowe ze spółki Kopex Machinery rozważają rozpoczęcie sporu zbiorowego. W poniedziałek 12 września podczas konsultacji w sprawie kolejnych w tym roku zwolnień grupowych w zakładach spółki pracodawca całkowicie wykluczył proponowane przez stronę związkową ograniczenie skali planowanej redukcji zatrudnienia. Pracę w spółce z przyczyn ekonomicznych ma stracić 250 osób.
 
W ocenie strony związkowej przygotowany przez zarząd spółki Kopex Machinery projekt porozumienia o zwolnieniach grupowych jest nie do przyjęcia. – Dla nas to nie jest porozumienie, lecz wykonanie woli zarządu. Określona w nim została tylko łączna liczba pracowników przeznaczonych do zwolnienia w zakładach spółki w Zabrzu i w Rybniku. Natomiast brak jest sprecyzowanej liczby ludzi, którzy mają zostać zwolnieni w każdym zakładzie. Projekt nie podaje też, jakich grup zawodowych dotyczyć będzie obecna redukcja zatrudnienia – mówi Józef Zaniewski, szef Solidarności w rybnickim zakładzie Kopex Machinery.
 
Związkowcy z zaskoczeniem przyjęli też zawartą w projekcie informację o zmianie schematu organizacyjnego spółki Kopex Machinery. – O tej zmianie dopiero teraz zarząd raczył nas poinformować. Zakłada ona m.in., że ludzie mają otrzymać nowe umowy zatrudnienia, zmieniające im warunki pracy i płacy. Z tego wynika, że umowami zmieniającymi mieliby zostać objęci wszyscy pracownicy, w tym również osoby chronione – podkreśla Zaniewski.   
 
Przewodniczący informuje, że w projekcie porozumienia zarząd zastrzegł sobie możliwość wręczania pracownikom wypowiedzeń jeszcze we wrześniu ze skutkiem od 1 października. Procedurę zwolnień grupowych w spółce pracodawca zamierza zakończyć 30 czerwca 2017 roku. – Na podjęcie konkretnej decyzji pozostało nam już tylko kilka dni, bo termin zakończenia konsultacji w sprawie zwolnień grupowych mija 16 września. Jeśli zarząd podtrzyma projekt porozumienia w obecnym kształcie, to nie będziemy mieli innego wyjścia, niż wszczęcie w spółce spor zbiorowego jeszcze w dniu zakończenia konsultacji – mówi Józef Zaniewski.
 
Zaznacza, że ewentualny spór zbiorowy w Kopex Machinery poważnie utrudniłby prowadzone przez zarząd Grupy Kopex negocjacje  z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia firmy w wysokości 1,5 mld zł. Przypomina, że w lipcu banki zablokowały wszystkim spółkom należącym do Kopeksu możliwości korzystania z przyznanych wcześniej kredytów. Podkreśla też, że brak akceptacji przez banki planu restrukturyzacji zadłużenia firmy uniemożliwia jej przejęcie przez grupę kapitałową Famur. – Ale zarząd Kopeksu musi też pamiętać o tym, że dla banków bezwzględnym warunkiem powodzenia procesów restrukturyzacji jest konieczność zachowania spokoju społecznego – podkreśla Józef Zaniewski.   
 
O planowanych zwolnieniach grupowych w zakładach Kopex Machinery w Zabrzu i  Rybniku związkowcy zostali poinformowani przez pracodawcę 26 sierpnia, dzień po zakończeniu procedury poprzedniej redukcji zatrudnienia. Wówczas pracę straciło 225 pracowników.
 
Należące do spółki Kopex Machinery dawne zabrzańskie Zakłady Mechaniczne i dawna rybnicka Ryfama zatrudniają obecnie 945 pracowników. Są największym w Polsce producentem maszyn i urządzeń górniczych. 
 
bea
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.