Solidar Śląsko Dąbrow

Postulaty sierpniowe nie są reliktem historii

– Dla nas jest bardzo ważne, by postulaty sierpniowe nie były tylko reliktem przeszłości, bo one mają swoją wartość nie tylko historyczną, ale są do zrealizowania – powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność podczas odbywających się 12 września w Dąbrowie Górniczej obchodów 36. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego i powstania związku.
 
Podczas uroczystości pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego Piotr Duda podkreślił, że to robotnicy z Huty Katowice upomnieli się o to, by Porozumienia Sierpniowe były realizowane na terenie całej Polski. Zaznaczył, że postulaty katowickie odnosiły się w dużej mierze do funkcjonowania wolnych związków zawodowych. Dotyczyły takich kwestii jak oddelegowania pracowników do pracy związkowej, udostępniania związkowcom pomieszczeń potrzebnych do prowadzenia działalności czy dostępu do radiowęzłów zakładowych. – Postulaty podpisane we wrześniu 1980 roku w Hucie Katowice to nieformalna ustawa o związkach zawodowych – ocenił przewodniczący Solidarności.
 
Jeden z postulatów katowickich odnosił się do zapewnienia niezależnym samorządnym związkom zawodowym udziału w pracach nad nowymi ustawami, m.in nad nowelizacją Kodeksu pracy. Szef Solidarności zwrócił uwagę, że ten postulat realizowany jest dopiero teraz, 36 lat po podpisaniu Porozumienia Katowickiego. – Dopiero teraz premier Beata Szydło powołując komisję kodyfikacyjną do napisania nowego Kodeksu pracy, zaprosiła przedstawicieli związków zawodowych – zaznaczył przewodniczący Solidarności. Dodał, że część postulatów sierpniowych wciąż czeka na realizację. 
 
Jeden z sygnatariuszy Porozumienia Katowickiego i ówczesny przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego Andrzej Rozpłochowski podkreślał, że w 1980 roku dla protestujących robotników z Huty Katowice ważne były nie tylko sprawy socjalne i poprawa warunków pracy. – Chodziło nam również o wolną i niepodległą Polskę, o wolność wszystkich Polek i Polaków. Zaraz w pierwszych dniach września spisaliśmy nieznane społeczeństwu i ukrywane przed nim przez władze PRL międzynarodowe pakty dotyczące praw człowieka, które rząd PRL-u podpisał w latach 70-tych i nie miał zamiaru realizować, m.in. o wolnościach związkowych. Wydrukowaliśmy je w wielotysięcznym nakładzie i rozprowadzaliśmy po Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim – wspominał Andrzej Rozpłochowski. 
 
Uroczystości pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego poprzedziła msza św. odprawiona w sanktuarium św. Antoniego z Padwy. Jak co roku uczestnicy obchodów złożyli wiązanki kwiatów pod krzyżem znajdującym się za bramą główną ArcelorMittal Poland. Delegacje złożyły także kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego.
 
W obchodach wzięli udział uczestnicy strajku w Hucie Katowice z 1980 roku, sygnatariusze Porozumienia Katowickiego, związkowcy z Solidarności ze Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego, a także przedstawiciele władz krajowych i regionalnych „S”. Obecni byli także wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza oraz dyrektor oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder.
 
Porozumienie Katowickie popisane zostało 11 września w Hucie Katowice między Komisją Rządową i Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym. Oprócz kwestii związanych z realizacją porozumienia sygnowanego 31 sierpnia w Stoczni Gdańskiej i funkcjonowaniem wolnych związków zawodowych na terenie całej Polski, gwarantowało członkom Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego i osobom wspierającym MKR pełne bezpieczeństwo oraz swobodę działalności.
 
aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.