Solidar Śląsko Dąbrow

Przełomowy dokument dla przyszłości naszego regionu

14 września w Katowicach podczas plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zostanie przyjęte Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego. To program wszechstronnego rozwoju regionu opierający się na trzech zasadniczych kierunkach: reindustrializacji, czyli odbudowie przemysłu, metropolizacji i rewitalizacji. 
 
Jak podkreśla Dominik Kolorz, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach i szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, dokument nie został opracowany przez władze centralne, lecz został stworzony wspólnymi siłami  wszystkich partnerów społecznych z katowickiej WRDS. – Pracowaliśmy nad tym programem wspólnie, ponad podziałami. I marszałek województwa, który jest z PO, i wojewoda, który reprezentuje rząd PiS, i związki zawodowe, i pracodawcy, również przedstawiciele rzemiosła – mówi Dominik Kolorz. – Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że uzyskaliśmy delegację do realizacji tego programu dla Śląska w ramach tzw. planu Morawieckiego. Porozumienie, które w środę przyjmie WRDS, ma stać się integralną częścią rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – dodaje przewodniczący.
 
Posiedzenie WRDS rozpocznie się o godz. 11.00 w Sali Marmurowej Sejmu Śląskiego. Obok przedstawicieli partnerów społecznych zasiadających w WRDS i zespołu ekspertów, który opracowywał „Porozumienie”, w obradach wezmą udział wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki oraz przewodniczący krajowej Rady Dialogu Społecznego i szef Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.
 
Ok. godz. 13.30 zaplanowano konferencję prasową z udziałem m.in. wicepremiera Mateusza Morawieckiego i przewodniczącego WRDS Dominika Kolorza.
 
ny
źródło foto:commons.wikimedia.org/polar123

 

Dodaj komentarz