Solidar Śląsko Dąbrow

Zaostrza się konflikt w Tauron Ciepło

Związki zawodowe działające w Tauron Ciepło zażądały od pracodawcy podjęcia rzetelnych i merytorycznych rozmów dotyczących jednolitego układu zbiorowego pracy dla całej spółki. W przeciwnym razie zapowiadają protesty.

– 27 maja przesłaliśmy wspólne wystąpienie do prezesa zarządu Tauron Polska Energia, Rady Nadzorczej grupy, Rady Społecznej TPE i zarządu naszej spółki. W tej sprawie zjednoczyło się 6 związków zawodowych działających w naszej firmie. To pokazuje z jak ważnym problemem mamy do czynienia – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.

Powodem konfliktu w firmie są przedłużające się negocjacje dotyczące nowego jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla całej spółki. Konieczność ustalenia zapisów tego dokumentu powstała w wyniku ubiegłorocznych przekształceń własnościowych w spółce. W ich wyniku Tauron Ciepło został przejęty przez należącą do grupy Tauron spółkę Enpower Service oraz przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z przepisami po przekształceniach w spółce dotychczasowe zapisy układów zbiorowych pracy funkcjonujących w poszczególnych zakładach TC przestały obowiązywać z końcem kwietnia 2015 roku. – Układy zbiorowe regulują warunki płacy i pracy załogi. Chodzi m.in. o zasady premiowania, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne czy dodatki za pracę w dniu wolnym. W momencie, gdy zapisy starych układów już nie funkcjonują, a nowego ZUZP jeszcze nie ma, pracownicy są pozbawieni tych świadczeń – wyjaśnia Tadeusz Nowak.

Zdaniem związkowców zarząd spółki celowo utrudnia i przeciąga w czasie negocjacje nowego jednolitego ZUZP. – W trakcie rozmów pracodawca neguje większość naszych propozycji bez podania merytorycznych przyczyn. Wielokrotnie zmieniał już zdanie w poszczególnych kwestiach i wycofywał się ze wcześniejszych ustaleń – wskazuje przewodniczący.

We wspólnym wystąpieniu liderzy organizacji związkowych działających w Tauron Ciepło wskazali, iż w ich ocenie intencją pracodawcy jest trwałe pozbawienie pracowników spółki uprawnień wynikających z dotychczas obowiązujących układów zbiorowych. – Na takie postępowanie pracodawcy, sprzeczne zarówno z zasadami zapisanymi w Kodeksie Etyki Grupy Tauron Polska Energia, jak i z podstawowymi regułami współżycia społecznego nie ma i nie będzie naszej zgody. W związku z powyższym informujemy, że jeśli zarząd spółki nie zmieni swojej dotychczasowej postawy i nie przystąpi do rzetelnych, merytorycznych rozmów na temat nowego, jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, będziemy zmuszeni do podjęcia zdecydowanych działań przewidzianych m.in. w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – czytamy w dokumencie.

Tauron Ciepło zatrudnia około 1800 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Bielsko-Biała, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.

łk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *