Solidar Śląsko Dąbrow

Wyższe wynagrodzenia w spółkach Grupy Węglokoks Energia

Pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Węglokoks Energia będą zarabiać więcej.
– Wynegocjowaliśmy wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników. Załoga otrzyma
też nagrodę z okazji Dnia Ciepłownika i premie świąteczne – poinformował Dariusz Gierek, przewodniczący Solidarności w Grupie Węglokoks Energia.
 
– W lutym przeprowadziliśmy negocjacje i podpisaliśmy porozumienia z zarządami wszystkich spółek wchodzących w Grupy. Ostatnie 28 lutego. Mimo że były podpisywane osobno, mają jednakową treść. Zgodnie z zapisami tych porozumień od 1 lutego płace zasadnicze wszystkich pracowników wzrosły o 150 zł brutto. W ślad za tym wyższe będą też pochodne – podkreślił Gierek. – Oprócz tego najbardziej wyróżniający się pracownicy wskazani przez przełożonych mogą liczyć na to, że ich płace zasadnicze od 1 maja wzrosną dodatkowo o 200 zł brutto
– dodał.
 
Ponadto strony ustaliły, że do 26 maja każdemu pracownikowi zostanie wypłacona nagroda
z okazji branżowego święta, czyli Dnia Ciepłownika i będzie ona stanowiła równowartość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W porozumieniu zagwarantowano też, że do
10 kwietnia wypłacona zostanie premia z okazji Świąt Wielkanocnych, a do 10 grudnia premia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Każda z tych premii wyniesie 400 zł brutto.
 
– Uważam, że to porozumienie jest dużym sukcesem strony społecznej,choć oczywiście spore znaczenie dla końcowego efektu rozmów miał fakt, że Grupa jako całość osiągnęła dobry wynik finansowy za 2016 roku. Cieszy, że dialog społeczny w spółkach WE jest na dobrym poziomie
i  zarządzający mają świadomość, że najważniejszym kapitałem naszej firmy jest kapitał ludzki, że potrafią ludzi docenić – podkreśla Gierek.
 
Dodaje, że pracownicy spółek Grupy Węglokoks Energia mają jedne z najlepszych w branży ciepłowniczej warunki pracy i płacy.  – W ostatnich dwóch latach odnotowaliśmy znaczący wzrost miesięcznych wynagrodzeń, co jest związane m.in. z wejściem w życie nowych układów zbiorowych pracy, dzięki którym roczne dodatki w postaci np. czternastki zostały włączone
do miesięcznych wynagrodzeń. To rozwiązanie zdecydowanie bardziej korzystne z punktu widzenia załogi. Lepsze wyższe stabilne wynagrodzenie miesięczne niż jednorazowa roczna nagroda, której wypłata pod jakimś pretekstem może zostać zawieszona lub wstrzymana
– ocenia przewodniczący.
 
W skład Grupy Węglokoks Energia wchodzą trzy spółki: WE NSE w Brzeszczach,
WE ZCP w Rudzie Śląskiej i WE ZUT w Rudzie Śląskiej. Wraz z centralą WE grupa zatrudnia
około 550 pracowników.
 
pod
źródło foto:materiały prasowe Węglokoks Energia
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.