Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy projekt porozumienia w sprawie połączenia PGG i KHW

Po wielogodzinnych obradach w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Katowicach związki zawodowe i zarządy Polskiej Grupy Górniczej oraz Katowickiego
Holdingu Węglowego uzgodniły nowy tekst porozumienia w sprawie połączenia obu spółek.
W posiedzeniu brał udział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
 
– To porozumienie daje większe gwarancje w obszarze stabilności zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń dla pracowników obu spółek. Daje też szansę na to, że kopalnie, które w poprzedniej wersji porozumienia miały zakończyć wydobycie jeszcze w tym roku, będą mogły funkcjonować dłużej. Chodzi o kopalnie Śląsk i Wieczorek – poinformował po zakończeniu obrad przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności i członek prezydium WRDS Dominik Kolorz.  – Szkoda, że zgodnie z propozycją Solidarności rozmowy o fuzji PGG z KHW nie rozpoczęto w ramach WRDS wcześniej – dodał.
 
W poniedziałek 27 lutego część central związkowych podpisała porozumienie w połączenia obu spółek, zgadzając się, że kopalnie Śląsk i Wieczorek do końca 2017 roku zakończą wydobycie i trafią do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. – To osłabiło naszą pozycję negocjacyjną. Ale mimo wszystko podczas obrad WRDS udało się wprowadzić zapisy, dzięki którym mamy lepsze porozumienie. Dają one lepszą ochronę naszym pracownikom i  jednocześnie w innych punktach zawarta jest możliwość przedłużenia funkcjonowania kopalń Śląsk i Wieczorek. Poprzednia wersja porozumienia podpisana przez część związków oznaczała defintywne zamknięcie tych kopalń z końcem roku – podkreślił Piotr Bienek, wiceprzewodniczący Solidarności w KHW.
 
– Jako Ministerstwo Energii zaakceptowaliśmy zgłaszane przez Solidarność propozycje dotyczące wzmocnienia pozycji pracowników oraz zapisy dotyczące kopalń Śląsk i Wieczorek. Dla nas oba porozumienia, i to z 27 lutego, i to dzisiejsze są akceptowalne. Zaprosiliśmy na
1 marca na godz. 8.00 wszystkie związki zawodowe do siedziby PGG. Jesteśmy gotowi, aby
o 10.00 odebrać podpisane porozumienie – powiedział po zakończeniu obrad WRDS wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
 
Zgodnie z porozumieniem pracownicy KHW przechodzą do PGG na system wynagrodzeń obowiązujący w Grupie. Do końca marca 2018 roku ma być wypracowany nowy układ zbiorowy w przedsiębiorstwie.
 
ny
 

Dodaj komentarz