Solidar Śląsko Dąbrow

Jest porozumienie w sprawie połączenia PGG i KHW

1 marca podpisano porozumienie między związkami zawodowymi z Katowickiego Holdingu Węglowego i zarządami Polskiej Grupy Górniczej i KHW w sprawie połączenia obu spółek. Ostateczny kształt dokumentu uzgodniono dzień wcześniej podczas wielogodzinnych obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 
 
– To porozumienie daje większe gwarancje w obszarze stabilności zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń dla pracowników obu spółek. Daje też szansę na to, że kopalnie, które w poprzedniej wersji porozumienia miały zakończyć wydobycie jeszcze w tym roku, będą mogły funkcjonować dłużej. Chodzi o kopalnie Śląsk i Wieczorek – poinformował po zakończeniu obrad WRDS przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności i członek prezydium WRDS Dominik Kolorz.  – Szkoda, że zgodnie z propozycją Solidarności rozmów o fuzji PGG z KHW nie rozpoczęto w ramach WRDS wcześniej – dodał. 
 
Porozumienie społeczne w sprawie warunków przyłączenia Katowickiego Holdingu Węglowego do  Polskiej Grupy Górniczej uzupełnione o ustalenia podjęte podczas posiedzenia WRDS podpisano 1 marca w siedzibie PGG. 27 lutego dwa związki zawodowe działające w KHW złożyły podpisy pod wcześniejszą, mniej korzystną dla pracowników wersją tego dokumentu. Jak podkreśla Piotr Bienek, wiceprzewodniczący Solidarności w KHW ta decyzja dwóch central związkowych utrudniła dalsze negocjacje ze stroną rządową oraz z zarządami obu spółek. – Nie jesteśmy do końca zadowoleni z tego porozumienia, choć na pewno jest ono lepsze, niż było wcześniej. Chcieliśmy uzyskać korzystniejsze warunki dla pracowników i była na to szansa. Niestety dwa związki podpisały wcześniejszą wersję tego dokumentu, co sprawiło, że nasza sytuacja przed rozmowami w ramach WRDS była, delikatnie mówiąc, bardzo trudna – powiedział Bienek 1 marca po podpisaniu ostatecznej wersji porozumienia. 
 
Zgodnie z zapisami porozumienia pracownicy KHW przechodząc do Polskiej Grupy Górniczej, będą wynagradzani według zasad obowiązujących w Grupie. W ciągu najbliższego roku w powiększonej PGG ma zostać wynegocjowany nowy układ zbiorowy pracy. 
 
Podczas obrad  WRDS udało się włączyć do porozumienia gwarancje zarządu PGG, że przez najbliższy rok nie zmieni jego zapisów regulujących warunki płacy i pracy załóg. – To  jest wzmocnienie pozycji pracowników. To była dobra propozycja strony społecznej, w szczególności Solidarności. Zarząd PGG po jej przeanalizowaniu złożył zobowiązanie, że te gwarancje zostaną utrzymane w całości – powiedział 1 marca Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii. 
 
Kolejna kwestia uzgodniona podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dotyczy przyszłości kopalni Śląsk i Wieczorek. W ciągu najbliższych dwóch tygodni ma zostać powołany zespół, który przeanalizuje możliwość dalszego funkcjonowania tych kopań. W przypadku kopalni Śląsk pojawiła się propozycja strony związkowej dotyczące połączenia tego zakładu z należącą do PGG kopalnią Ruda Ruch Halemba. 
 
Porozumienie ze stroną społeczną w sprawie fuzji spółek węglowych otwiera drogę do rozpoczęcia  rozmów z inwestorami oraz instytucjami finansowymi będącymi wierzycielami KHW i PGG. Pierwsze spotkania z udziałem przedstawicieli resortu energii i zarządów obu spółek węglowych rozpoczęły się już 1 marca. Jak poinformował minister Tobiszowski, rozmowy z inwestorami oraz instytucjami finansowymi będą dotyczyły akceptacji biznesplanu powiększonej o aktywa KHW Polskiej Grupy Górniczej oraz jej dokapitalizowania kwotą 1 mld zł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu energii formalne połączenie PGG i KHW ma nastąpić do końca marca.
 
łk,ny
 

Dodaj komentarz