Solidar Śląsko Dąbrow

Wyróżniony za wspieranie edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został wyróżniony Laurem Ekoprzyjaźni 2009.
Nagroda przyznawana jest przez ogólnopolski miesięcznik Ekonatura, za działania na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. WSOŚiGW uhonorowany został w kategorii instytucji wspierających edukację proekologiczną. To jedyne tego typu ogólnopolskie wyróżnienie z zakresu działalności edukacyjnej.Nagrody wręczone zostały podczas konferencji „Zasoby i wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce", zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ekonatura. Wzięło w niej udział kilkuset naukowców, przedsiębiorców, dziennikarzy i działaczy na rzecz ekologii.
AK
 

Dodaj komentarz