Solidar Śląsko Dąbrow

Powstanie forum śląskich organizacji ekologicznych?

Rola organizacji pozarządowych dla ekologii jest ważna zwłaszcza teraz, gdy coraz większe znaczenie odgrywa edukacja ekologiczna i konieczność budowania świadomości ekologicznej, tak potrzebnej przy realizacji wielu przedsięwzięć proekologicznych dofinansowanych ze środków unijnych – podkreśliła Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, podczas rozmowy z przedstawicielami kilkunastu najważniejszych pozarządowych organizacji ekologicznych działających w województwie śląskim.

Spotkanie poświęcone zostało możliwościom uzyskiwania pomocy finansowej przez pozarządowe organizacje ekologiczne na podejmowane przez nie działania. – Wsparcie Funduszu dla tego typu przedsięwzięć zwiększa się każdego roku – podkreśla Piotr Biernat, rzecznik prasowy WFOŚiGW. W 2009 roku Fundusz wydał na nie 21,47 mln zł. Ponad 5 mln zł przeznaczonych zostało na ochronę przyrody i lasów, 3,2 mln zł na edukację ekologiczną, blisko 6 mln na zarządzanie środowiskowe oraz ponad 7 mln na profilaktykę zdrowotną dzieci.
Adam Liwochowski, zastępca prezesa Funduszu zwrócił uwagę na wyjątkową aktywność ekologów-społeczników. Podkreślił, że w ubiegłym roku z ich inicjatywy udało się zrealizować ponad 100 zadań, a średni koszt projektu zgłaszanego przez ludzi zajmujących się niezawodowo ekologią wyniósł ponad 20 tys. zł.

Zdaniem uczestników spotkania, coraz bardziej realna staje się, zgłoszona w ubiegłym roku inicjatywa powołania w województwie śląskim wspólnego forum organizacji ekologicznych.Przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych przyznają, że ich potrzeby są niejednokrotnie marginalizowane przez gminy, a przejawy aktywności na rzecz ochrony przyrody i środowiska pomijane przez mieszkańców z najbliższego otoczenia. Dlatego, ich zdaniem, bardzo ważne jest podjęcie działań integrujących środowisko społecznych ekologów w województwie śląskim.
Agnieszka konieczny

Dodaj komentarz