Solidar Śląsko Dąbrow

Lekcja o przyrodzie śląskiej wsi

W Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie powstanie, licząca ponad 3 km, przyrodnicza ścieżka edukacyjna prezentująca szczegółowo walory przyrody występującej na terenach wiejskich naszego regionu oraz stosowane tu tradycyjne metody upraw.
Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przekazał dotację w wysokości 77 tys. zł. – Będzie to pierwsza tego typu ścieżka edukacyjna w Polsce – zaznacza Piotr Biernat, rzecznik prasowy Funduszu. Ścieżka będzie gotowa pod koniec września. Na 135 tablicach informacyjnych przedstawione zostaną podstawowe wiadomości o bioróżnorodności poszczególnych subregionów Górnego Śląska i Zagłębia, z uwzględnieniem ras zwierząt i odmian roślin uprawnych. – Będzie to szansa do zaprezentowania ukształtowanego przez lata charakteru miejscowego rolnictwa – dodaje Biernat.

Tablice edukacyjne będą wskazywać na obecność i konieczność zachowania naturalnych siedlisk, które są związane takimi strukturami rolniczymi jak miedze, polne drogi, bagna, grupy drzew, aleje i zadrzewione cmentarze. Informacje zaprezentowane na trasie ścieżki przyrodniczej będą wskazywały na różnorodność upraw na sąsiadujących ze sobą działkach rolnych.
Wydany zostanie również folder informacyjny oraz przewodnik po ścieżce. W publikacjach tych rozszerzone zostaną wiadomości zasygnalizowane na tablicach edukacyjnych.

Górnośląski Park Etnograficzny znajduje się w zachodniej części Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Oddany został w połowie lat siedemdziesiątych. Na powierzchni 22 ha zgromadzone zostały zabytki drewnianej architektury wiejskiej z XVIII, XIX i początków XX wieku z części Górnego Śląska, Beskidu Śląskiego i Zagłębia. Są to m.in. zagrody chłopskie i budynki sakralne, karczmy i młyn.
AK

Dodaj komentarz