Solidar Śląsko Dąbrow

Wybrano prezydium Zarządu Regionu

21 czerwca wybrano prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność na kadencję 2018-2022. W jego skład obok przewodniczącego Dominika Kolorza weszli: Dariusz Gierek, Justyna Latos, Piotr Nowak i Mirosław Truchan. 
 
Dariusz Gierek, który pełni również funkcję  szefa Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ Solidarność w Katowicach, został wybrany wiceprzewodniczącym, sekretarzem Zarządu Regionu. Justynie Latos członkowie ZR powierzyli funkcję wiceprzewodniczącej, skarbniczki. Ryszard Drabek, który dotychczas pełnił tę funkcję, przeszedł na emeryturę. Stanowisko wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu ds. struktur branżowych, podobnie jak w poprzedniej kadencji, został Piotr Nowak. Z kolei Mirosław Truchan został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym ZR ds. struktur terenowych.  
 
Podczas obrad nowo wybranego Zarządu Regionu omawiano trudną sytuację w branży motoryzacyjnej i zbrojeniowej oraz w przemyśle energochłonnym. Przewodniczący Dominik Kolorz zrelacjonował też przebieg i tematykę ostatnich obrad Komisji Krajowej w Zakopanem.
 
Zarząd Regionu podjął decyzję o powołaniu komitetu organizacyjnego obchodów 38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego i Porozumienia Katowickiego oraz strajku w Fazosie, jak również 30. rocznicy górniczych strajków z 1988 roku.
 
kar
 

Dodaj komentarz