Solidar Śląsko Dąbrow

W Tauron Ciepło chcą rozmów płacowych

12 maja Solidarność w Tauron Ciepło zwróciła się do pracodawcy z żądaniem kontynuacji rozmów płacowych w ramach toczącego się w firmie sporu zbiorowego. Związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzeń pracowników o 300 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 roku. – Solidarność jako jedyny związek zawodowy w firmie wystąpiła z postulatem podwyżki płac. W naszej ocenie pracodawca celowo unika rozmów. Nie przyjmujemy argumentu, że jakiekolwiek negocjacje są uzależnione od decyzji na poziomie całej grupy Tauron Polska Energia i ustaleń zarządu Tauronu z przedstawicielami Rady Społecznej grupy – mówi Tadeusz Nowak, szef „S” w Tauron Ciepło.

Rada Społeczna Tauron Polka Eneregia zrzeszająca przedstawicieli pracowników wszystkich zakładów wchodzących w skład grupy podjęła 21 kwietnia stanowisko dotyczące wzrostu płac. Jej przedstawiciele zażądali wypłacenia załogom jednorazowej premii w wysokości 1500 zł do końca maja lub podwyżki płacy zasadniczej o 200 zł dla pracowników wszystkich spółek grupy. Postulaty strony społecznej nie zostały przyjęte przez zarząd Tauronu, w związku z czym w spółkach należących do grupy rozpoczęły się procedury sporów zbiorowych. – Rozmowy w ramach Rady Społecznej utknęły w martwym punkcie. W takiej sytuacji pracodawca tym bardziej nie powinien unikać negocjacji płacowych na poziomie naszego zakładu. Do podjęcia tych rozmów zobowiązują go zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – wskazuje przewodniczący.

Tauron Ciepło zatrudnia około 1750 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Bielsko-Biała, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.

łk

 

Dodaj komentarz