Solidar Śląsko Dąbrow

Strażacy złożą skargę w Trybunale Konstytucyjnym?

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność rozważa zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która odbiera pracownikom służb mundurowych prawo do pełnopłatnego zwolnienia chorobowego. Zamiast dotychczasowych zasiłków chorobowych w wysokości 100 proc., pracownicy „mundurówki” otrzymają zasiłki 80-procentowe.
 
– Rządzący, chcąc przypodobać się wyborcom, ujednolicili zasady wypłaty zasiłków chorobowych funkcjonariuszy z tymi, które obowiązują pracowników cywilnych. Szkoda, że przy wprowadzaniu tych zmian nikt nie zajrzał do ministerialnych statystyk, z których jasno wynika, że spośród wszystkich służb mundurowych strażacy najrzadziej korzystają z L4. Jesteśmy przekonani, że nam się te uprawnienia należą – mówi Damian Kochoń, przewodniczący Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. 
 
Według nowych przepisów pełna, stuprocentowa stawka zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy zostanie utrzymana tylko w przypadku, gdy choroba będzie związana z pełnieniem służby. Chodzi m.in. o wypadki w pracy czy choroby zawodowe. Związkowcy podkreślają, że w ustawie brakuje precyzyjnych wytycznych, które pozwoliłyby jednoznacznie określić, czy funkcjonariusz zachorował w związku z pełnieniem służby, czy też choroba ma przyczyny pozazawodowe. – To uchybienie legislacyjne, które w naszej ocenie stanowi podstawę do zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Sporo wątpliwości prawnych nasuwają też zapisy o możliwości kontrolowania funkcjonariuszy przebywających na L4 przez orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dodaje Kochoń. 
 
Przygotowana przez resort spraw wewnętrznych ustawa została na początku roku przyjęta przez Sejm i podpisana przez prezydenta 14 marca. Dotyczy około 240 tys. pracowników służb mundurowych, w tym m.in. policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej czy Służby Więziennej.
 
bg
 

Dodaj komentarz