Solidar Śląsko Dąbrow

Obawy przed zwolnieniami w rybnickiej spółdzielni

Solidarność z Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej sprzeciwia się restrukturyzacji zatrudnienia zapowiedzianej przez kierownictwo spółdzielni. Zdaniem związkowców pracę może stracić ponad 50 osób z działu konserwatorskiego, m.in. elektryków, gazowników, hydraulików i pracowników budowlanych. – Zapowiedziane przekształcenia doprowadzą do likwidacji całego działu konserwatorskiego i zwolnień w administracji – mówi Wojciech Rupiński, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 
Zdaniem związkowców zarząd spółdzielni zamierza pozbyć się doświadczonych pracowników, a wykonywane przez nich usługi przekaże spółkom zewnętrznym. Obawy budzi fakt, że opracowanie planu restrukturyzacji zatrudnienia zlecone zostało obcej firmie. – Za tę usługę lokatorzy zapłacą ok. 11 tys. zł. Pierwsze spotkanie pracowników spółdzielni z zarządem i przedstawicielami tej firmy zaplanowane zostało na początek kwietnia – dodaje Wojciech Rupiński. Podkreśla, że do tej pory zarząd nie przedstawił związkowcom żadnych danych dotyczących sytuacji finansowej spółdzielni. – Kierownictwo nawet nie próbuje uzasadnić swojej decyzji. Z informacji, które do nas docierają, wynika, że wprowadzony zostanie program dobrowolnych odejść – mówi przewodniczący „S” w spółdzielni.
 
Restrukturyzacji zatrudnienia i wprowadzeniu firm zewnętrznych sprzeciwia się również Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej NSZZ Solidarność.
 
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w województwie śląskim. Obsługuje ponad 11 tys. mieszkań.
 
ak
 

Dodaj komentarz