Solidar Śląsko Dąbrow

Spór zbiorowy w KK Zabrze?

Organizacje związkowe z Kombinatu Koksochemicznego Zabrze zapowiadają rozpoczęcie sporu zbiorowego z pracodawcą. Powodem jest brak podpisania ze związkami porozumienia, dotyczącego gwarancji zatrudnienia dla 58 pracowników przechodzących do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego.

Pracownicy, których dotyczy spór, rozpoczęli pracę w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym 1 lutego. Do tej pory byli zatrudnieni w laboratorium KK Zabrze. Konsolidacja tych jednostek jest związana ze zmianami organizacyjnymi w JSW, w skład której KK Zabrze wchodzi od lipca ubiegłego roku. Przyłączenie KK Zabrze do JSW poprzedziło podpisanie pakietu, który gwarantował wszystkim pracownikom kombinatu m.in. zatrudnienie przez okres 10 lat i utrzymanie zapisów układu zbiorowego pracy.

Przewodnicząca Solidarności w KK Zabrze Irena Przybysz zaznacza, że negocjacje dotyczące przekazania pracowników laboratorium toczyły się od kilku tygodni, ale zakończyły się fiaskiem. – 28 stycznia doszło do spotkania przedstawicieli zarządów JSW, KK Zabrze i Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego ze wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w kombinacie. W trakcie rozmów związkowcy przekazali pracodawcom projekt porozumienia. Kolejne spotkanie miało się odbyć 30 stycznia, ale rozmowy zostały zerwane – mówi.

Przedstawiciel JSW nie pojawił się na tym spotkaniu, natomiast zarząd CLPB przysłał własną treść porozumienia, która diametralnie różniła się od zaproponowanej przez związki. Najważniejsze zapisy pakietu sprzed roku nie zostały w nim uwzględnione. Wycięto m.in. 10-letnie gwarancje zatrudnienia – dodaje Irena Przybysz. Zaznacza, że organizacje związkowe odmówiły podpisania tego dokumentu. 31 stycznia prezes KK Zabrze poinformował o podpisaniu porozumienia przez strony pracodawców i przekazaniu pracowników do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego.
 

Dodaj komentarz