Solidar Śląsko Dąbrow

Sosnowiec zajmie się śmieciami po europejsku

Dzięki umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sosnowiec będzie miał kompleksowy system gospodarki odpadami. Wartość inwestycji to 80 mln zł. Projekt zakłada dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wykonania kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o pojemności 510.000 m3. Powstaną też kwatery do składowania odpadów azbestowych. W planach jest także budowa zakładu obejmującego mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, magazyn odpadów niebezpiecznych, linię przetwarzania odpadów budowlanych i linię demontażu odpadów wielkogabarytowych. Dzięki wsparciu WFOŚiGW miasto kupi kompaktory, spycharki, ładowarki, przerzucarki, rębarki i sprzęt niezbędny do obsługi składowiska. Wszystko po to, znacząco obniżyć masę odpadów trafiających na składowisko. Zakłada się, że będzie ich o 54 proc. mniej.

– Sosnowiecki projekt jest modelowym przykładem organizacji prawidłowo zaplanowanego spójnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych,począwszy od ich prawidłowej i powszechnej selekcji aż po spalenie części nie nadającej się do przeróbki i składowania. Pozwala to osiągać efekty ekologiczne i ekonomiczne na poziomie standardów europejskich – powiedziała po podpisaniu umowy Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca podkreślił, że po podpisaniu umowyrozpocznie się najistotniejszy etap dla wszystkich służb, zajmujących się budową, przygotowaniem i rozliczeniem tej inwestycji. Na następne dziesięciolecia zabezpieczy ona potrzeby mieszkańców miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Planowany całkowity koszt projektu to 80 mln zł. Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 44 mln zł. Przetargi rozpoczną się w połowie marca, a cała inwestycja zakończona ma zostać za cztery lata. Nowa inwestycja na wiele lat rozwiąże problemy Sosnowca
z odpadami.

Beata Gajdziszewska
 

Dodaj komentarz