Solidar Śląsko Dąbrow

Dzięki wsparciu Funduszu będzie cieplej w bytomskim kościele

Budynek Kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Bytomiu Suchej Górze czeka w czterech najbliższych miesiącach generalna modernizacja systemu ogrzewania. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydował o przyznaniu na ten cel pożyczki preferencyjnej w wysokości 227 tys. zł. Dzięki tym środkom zlikwidowana zostanie przestarzała kotłownia węglowa. W jej miejsce powstanie nowoczesna kotłownia gazowa. Pieniądze pozwolą też sfinansować modernizację instalacji centralnegoogrzewania w pomieszczeniach kaplicy, szatni i zakrystii. Powstanie system wentylacji mechanicznej, pełniącej funkcję ogrzewania powietrznego w kościele i prezbiterium. Dzięki modernizacji systemu ogrzewania w bytomskim kościele będzie nie tylkocieplej, ale też czyściej wokół niego. Nowa kotłownia emitować będzie mniej pyłu, dwutlenku siarki i tlenków węgla. Będzie też taniej, bo o ponad 60 procent spadnie koszt ogrzewania pomieszczeń.

Wsparcie Funduszu udzielane kościołom i związkom wyznaniowym na zadania proekologiczne systematycznie rośnie. W ostatnich czterech latach WFOŚiGWprzeznaczył na to 7 milionów złotych. Środki przeznaczone zostały m. in. na termomodernizacją budynków kościelnych oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła i systemów ogrzewania. W wielu obiektach Fundusz wsparł też zabudowęinstalacji solarnych oraz odnowę i pielęgnację przykościelnych parków.
BEA
 

Dodaj komentarz