Solidar Śląsko Dąbrow

Referendum strajkowe w UPC

15 marca rozpoczęło się referendum strajkowe w UPC. Głosowanie jest prowadzone drogą elektroniczną. W spółce trwa spór zbiorowy dotyczący przeniesienia 166 pracowników działu technicznego do firmy zewnętrznej.

– Zdecydowaliśmy się na referendum w internecie, bo pracodawca nie udostępnił nam listy pracowników uprawnionych do głosowania. Ponadto pracownicy naszej firmy są rozsiani po całym kraju. Przeprowadzenie tradycyjnego referendum z urną byłoby trudne technicznie. Organizując głosowanie drogą elektroniczną, mamy pewność, że każdy pracownik będzie mógł wziąć w nim udział –  mówi Zbigniew Kaleta, przewodniczący Solidarności w UPC.

W głosowaniu, które zakończy się 21 marca,  pracownicy odpowiadają na pytanie, czy są za przeprowadzeniem strajku w celu poparcia żądań zgłoszonych w ramach trwającego w firmie sporu zbiorowego. Solidarność domaga się pieniężnych odszkodowań dla pracowników wyznaczonych do przejścia do firmy zewnętrznej. Odszkodowania miałyby też przysługiwać osobom, z którymi UPC rozwiąże umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w przyszłości. – Cały czas mamy nadzieję, że uda się zakończyć spór przy stole negocjacyjnym, a strajk traktujemy jako ostateczność. Natomiast, jeżeli pracownicy w referendum opowiedzą się za rozpoczęciem akcji strajkowej, pracodawca musi się liczyć z tym, że do protestu dojdzie – zaznacza przewodniczący

11 marca pracownicy UPC pikietowali przed siedzibą firmy w Warszawie. W trakcie demonstracji do jej uczestników wyszli przedstawiciele zarządu. Jednak jak zaznaczają związkowcy, pracodawca nie przedstawił im żadnych nowych propozycji.

Przeniesienie pracowników działu technicznego UPC ma nastąpić 1 kwietnia. Mają oni zostać objęci 12-miesięczną gwarancją zachowania dotychczasowych warunków pracy i płacy u nowego pracodawcy. Związkowcy obawiają się jednak że po upływie tego okresu część osób zostanie zwolniona, a reszcie nowy pracodawca zaoferuje wynagrodzenia znacznie niższe od obecnych.

łk

 

Dodaj komentarz