Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w PKP Cargo

Sukcesem organizacji związkowych zakończyła się batalia o wstrzymanie zmian organizacyjnych w zakładach PKP Cargo. W porozumieniu podpisanym ze stroną społeczną 15 marca pracodawca wycofał się z decyzji podjętych przez poprzedni zarząd spółki. Na uzgodnienie kwestii płacowych strony wyznaczyły sobie czas do końca czerwca.
 
Porozumienie z 15 marca stanowi, że zarządzanie PKP Cargo zostanie zdecentralizowane. – Powrót do obszarowego zarządzania zakładami spółki był jednym z najważniejszych postulatów strony związkowej. Każdy obszar będzie miał swojego dyrektora. Poprzedni zarząd PKP Cargo doprowadził do pionizacji zarządzania. O całej spółce decydowała centrala w Warszawie, co doprowadziło do ogromnego bałaganu – mówi Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność. 
 
Jak informuje Jerzy Sośnierz, przewodniczący Solidarności w Południowym Zakładzie PKP Cargo, wstrzymane zostaną również zmiany reorganizacyjne we wszystkich zakładach spółki. Siedziby zakładów Południowego i Śląskiego nie zostaną przeniesione do jednego biurowca, do czego dążył poprzedni zarząd firmy. – Nie będzie zmian organizacyjnych związanych z likwidacją lub łączeniem zakładów, czy też wydzielaniem niektórych podmiotów – zaznacza Jerzy Sośnierz.
 
Nie została natomiast ostatecznie rozstrzygnięta druga sporna kwestia pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem spółki, która dotyczy wzrostu płac. Strony wyznaczyły sobie jeszcze ponad trzy miesiące na wypracowanie i podpisanie uzgodnień w zakresie regulacji płacowych w PKP Cargo. 
 
Konflikt w sprawie podwyżek płac oraz planowanych zmian organizacyjnych w PKP Cargo trwał przez prawie  cały ubiegły rok. Rozmowy płacowe rozpoczęły się w lutym, w lipcu został wszczęty spór zbiorowy, w sierpniu przeprowadzono referendum strajkowe, w którym większość załogi opowiedziała się ze strajkiem. Kolejne rundy rozmów i mediacji nie przyniosły porozumienia. Wobec tego strona związkowa zapowiedziała  strajk w całej spółce. W połowie grudnia, na kilka dni przed planowanym strajkiem, prezes spółki został zdymisjonowany i protest został zawieszony. 
 
Podpisane 15 marca porozumienie oznacza zakończenie akcji protestacyjnej  w spółce. Strona związkowa zobowiązała się do rozwiązania Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego i komitetów strajkowych na szczeblach zakładowych oraz do odwołania działań protestacyjnych i strajkowych związanych ze zmianami organizacyjnymi w PKP Cargo.
 
PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce  i drugim pod względem wielkości w Unii Europejskiej. Spółka podzielona jest na 7 zakładów, w których w sumie zatrudnionych jest blisko 18 tys. pracowników.
 
ak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.