Solidar Śląsko Dąbrow

Jest porozumienie płacowe w PKP S.A.

Podwyżki w wysokości średnio 300 zł brutto na pracownika to najważniejszy zapis porozumienia podpisanego przez Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ Solidarność PKP S.A z zarządem spółki. Porozumienie zakończyło spór zbiorowy na tle płacowym trwający w firmie od 2014 roku.

Podwyżka wynagrodzeń będzie wdrożona najpóźniej do 10 maja, ale pracownicy otrzymają ją z wyrównaniem od 1 marca. – Na początku przyszłego miesiąca w spółce nastąpią zmiany organizacyjne polegające na częściowym zdecentralizowaniu zarządzania. Ze względu na te zmiany czas realizacji porozumienia został wyznaczony do 10 maja – mówi Barbara Miszczuk, przewodnicząca Solidarności w PKP S.A.

Wzrost płac w wysokości średnio 300 zł na pracownika nie oznacza jednak, że wszyscy dostaną podwyżki w tej samej wysokości. – Będziemy dążyli do tego, żeby zniwelować różnice w zarobkach osób zatrudnionych na porównywalnych stanowiskach oraz do nagrodzenia pracowników szczególnie zaangażowanych w wykonywanie zadań – wyjaśnia przewodnicząca Solidarności w spółce. Jeden z postulatów związkowców, który również został zrealizowany, dotyczył umożliwienia pracownikom PKP S.A. awansowania na wyższe stanowiska. Jak informuje Barbara Miszczuk, dotychczas na stanowiskach specjalistycznych zatrudniane były osoby z zewnątrz, które na starcie otrzymywały wysokie wynagrodzenia, a doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem pozbawiano możliwości awansu.

Wszczynając spór zbiorowy z pracodawcą,  Solidarność domagała się również wypłaty nagrody z okazji branżowego święta, ale porozumienie w tej sprawie udało się osiągnąć pod koniec grudnia ubiegłego roku. Zgodnie z jego zapisami na początku tego roku załoga spółki otrzymała jednorazową premię uznaniową w wysokości średnio 300 zł brutto na pracownika jako rekompensatę za brak nagrody z okazji Dnia Kolejarza.

PKP S.A. jest spółką ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa, zajmującą się nadzorem i koordynacją działań innych podmiotów z Grupy PKP. Spółka jest właścicielem m.in. większości dworców kolejowych w Polsce i 22 tys. mieszkań zakładowych. W PKP S.A. zatrudnionych jest ok. 2300 pracowników.

ak
źródło foto: pkpsa.pl/materiały prasowe

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.