Solidar Śląsko Dąbrow

Przyjazny pracodawca z Czeladzi

SAMSUNG

Firma Huhtamaki Foodservice Polska z  Czeladzi zdobyła certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.   Nominację do konkursu zgłosiła międzyzakładowa Solidarność. Najważniejszym kryterium, jakim kierowali się związkowcy, jest wysoki poziom dialogu społecznego w spółce.

– Wszystkie problemy rozwiązywane są w drodze konsultacji ze związkiem zawodowym. Pracodawca rozmawia z nami o kwestiach związanych z pracownikami, takich jak wybór lekarzy specjalistów czy poziom zatrudnienia. Rozmawia też z nami o sytuacji ekonomicznej spółki – mówi Adam Flakus, przewodniczący Solidarności w Huhtamaki Polska. W skład komisji wchodzi zakład w Czeladzi oraz w Siemianowicach Śląskich.

Przewodniczący podkreśla, że Huhtamaki Foodservice Polska spełnia wszystkie przesłanki określone w regulaminie konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Uzwiązkowienie przekracza 50 proc., a podstawową formę zatrudnienia większości pracowników stanowią umowy na czas nieokreślony. Zatrudnienie poprzez agencję pracy tymczasowej odbywa się sezonowo i jest ograniczone do niezbędnego minimum. – Zdarza się też tak, że pracownik agencji, który się sprawdzi, jest przyjmowany na stałe – dodaje Adam Flakus.

Huhtamaki Foodservice Polska produkuje naczynia jednorazowe i opakowania dla gastronomii oraz handlu detalicznego. W spółce zatrudnionych jest 330 osób.

Dodaj komentarz