Solidar Śląsko Dąbrow

PEC Bytom przyjaznym pracodawcą

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu jest kolejną firmą z naszego regionu wyróżnioną certyfikatem „Pracodawca przyjazny Pracownikom”. Wspólnym osiągnięciem pracodawcy i NSZZ Solidarność jest wypracowanie w firmie partnerskich relacji.

– Dialog budowaliśmy mozolnie krok po kroku. Nie zawsze było łatwo, ale z czasem nauczyliśmy się wzajemnie ze sobą współpracować. Nie oznacza to, że wszystko w naszej firmie jest tak, jak byśmy tego chcieli, ale aby osiągnąć kompromis obie strony muszą trochę ustąpić. Najważniejsze, że kiedy pojawia się różnica zdań to rozmawiamy ze sobą po partnersku – mówi Roman Poloczek, przewodniczący Solidarności bytomskim PEC-u.

Jak zaznacza szef zakładowej „S”, na decyzję o zgłoszeniu pracodawcy do konkursu wpłynęły trzy główne czynniki. – Po pierwsze, zapisy Zakładowego Układ Zbiorowy Pracy są przestrzegane bez jakichkolwiek nacisków czy upominania się strony związkowej. Druga sprawa to pracowniczy program emerytalny, czyli tzw. „trzeci filar”. W Bytomiu jesteśmy chyba jedyną firmą, w której jest taki program, a i w skali kraju takich zakładów nie ma zbyt wiele. Po trzecie w naszym PEC-u udało się wypracować znakomite relacje pomiędzy pracodawcą i radą pracowników – wylicza Poloczek.

Bytomski PEC spełnia również inne podstawowe kryterium oceniania kandydatów ubiegających się o certyfikat „Pracodawca przyjazny pracownikom”, jakim jest wysoki poziom umów na czas nieokreślony. – Problemy ze stabilnością zatrudnienia w naszej firmie w zasadzie nie występują. Na 180 zatrudnionych, tylko kilkanaście ma umowy na czas określony – podkreśla przewodniczący.

Dodaj komentarz