Solidar Śląsko Dąbrow

Śląski Ogród przyjaznym pracodawcą

Śląskie Ogród Zoologiczny w Chorzowie został laureatem organizowanej przez NSZZ Solidarność ogólnopolskiej akcji certyfikacyjnej „Pracodawca przyjazny pracownikom”. Celem akcji jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy.

– To  ogromna nobilitacja zwłaszcza, że jeszcze kilka lat temu w śląskim ZOO, które wówczas funkcjonowało w spółce Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, bardzo źle się działo – mówi Andrzej Batog z zakładowej Solidarności. – Gdy dwa lata temu ZOO zostało wydzielone z WPKiW i rozpoczęło funkcjonowanie jako samodzielna jednostka Urzędu Marszałowskiego, minęły kłopoty z ciągłym brakiem finansów na bieżące utrzymanie ogrodu i na wykarmienie zwierząt. A co najważniejsze, załoga zyskała wreszcie pewność zatrudnienia i comiesięcznych, terminowych zarobków, wyższych niż w poprzedniej spółce – podkreśla Andrzej Batog. Dodaje, że teraz w ZOO są środki na wypłaty trzynastej pensji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Nie ma już zagrożeń, że z powodów oszczędnościowych ludzie mogą zostać zwolnieni. W firmie poprawiły się również warunki pracy.

W ostatnim czasie zmieniające się przepisy prawa powodowały, że kilkakrotnie związki zawodowe były zmuszone renegocjować zapisy regulaminów pracy i wynagradzania. – Wraz z pracodawcą uczestniczyliśmy w opracowywaniu aneksów do tych dokumentów i wszelkie zmiany wprowadzane były  po wspólnych ustaleniach. Jesteśmy przekonani, że taką dobrą współpracę pomiędzy pracodawcą i organizacjami związkowymi należy promować – podkreśla Andrzej Batog.

Dodaj komentarz