Solidar Śląsko Dąbrow

Przekształceniami w spółce zajmie się sąd

Do 30 stycznia do sądu trafi zaskarżenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tauron Ciepło S.A., dotyczącej przejęcia firmy przez Enpower Service i przekształceniu jej  w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – zapowiedział dziś Piotr Wujec, pełnomocnik drobnych akcjonariuszy spółki – byłych i obecnych pracowników zakładów wchodzących w skład TC S.A. – W tej sprawie zostały naruszone przepisy prawa handlowego. Chodzi m. in. o dyskryminację drobnych akcjonariuszy oraz postępowanie noszące znamiona działania na szkodę spółki.  To zasadnicze kwestie, które zostaną sformułowane i szczegółowo opisane w dokumencie zaskarżającym uchwałę NWZA – zapowiada pełnomocnik. 

Przekształcenia w Tauron Ciepło wzbudziły też protest związków zawodowych działających w spółce. Związkowcy domagali się, aby przed przekształceniem zostało zawarte tzw. porozumienie transferowe, gwarantujące pracownikom, zachowanie dotychczasowych uprawnień wynikających z zakładowych układów zbiorowych pracy. – Przedstawiliśmy projekt takiego porozumienia, prowadziliśmy już rozmowy na temat tego dokumentu, ale wciąż nie udało się go podpisać. Najpierw 31 grudnia została podjęta uchwała o przejęciu spółki, 9 stycznia formalnie zakończyło się NWZA. Tymczasem porozumienia jak nie było, tak nie ma, co wzbudza coraz większy niepokój załogi – mówi Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w spółce. – Projekt porozumienia transferowego nie zawiera żadnych wygórowanych żądań. Dokument sprowadza się właściwe od jednej kwestii, chcemy gwarancji, aby do czasu wynegocjowania i podpisania nowego układu zbiorowego w przekształconej spółce, obowiązywały dotychczasowe układy zbiorowe, które funkcjonowały w Tauron Ciepło S.A. Co zresztą wielokrotnie obiecywał prezes podczas spotkań z załogą – podkreśla przewodnicząca.

– Prezes zapewniał przedstawicieli strony społecznej, że takie porozumienie zostanie podpisane jeszcze przed formalnym przejęciem spółki i przekształceniem w nowy podmiot, ale ta zapowiedź wciąż pozostaje w sferze obietnic. To zaczyna potwierdzać nasz obawy, że jednym z celów przekształcenia było doprowadzenie do sytuacji, w której można będzie pozbawić pracowników ich dotychczasowych uprawnień i zmienić warunki pracy i płacy – dodaje Andrzej Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Tauron Ciepło. 

31 grudnia NWZA podjęło uchwałę o przejęciu spółki Tauron Ciepło S.A. z kapitałem zakładowym 1,238 mld zł  przez spółkę Enpower Service sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 25 tys. zł. Po tym przejęciu powstaje obecnie połączony podmiot o nazwie Tauron Ciepło sp. z o.o. Przekształcenie przeforsował Tauron Polska Energia, większościowy akcjonariusz spółki, który posiada ponad 95 proc akcji  TC S.A.

Dodaj komentarz