Solidar Śląsko Dąbrow

Prawdopodobnie ostatnia runda rozmów

10 stycznia odbędzie się kolejna, prawdopodobnie ostatnia już runda konsultacji przedstawicieli central związkowych z zarządem Kompanii Węglowej na temat programu restrukturyzacyjnego  spółki. Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły uzgodnień co do treści tego programu. Zasadniczy spór dotyczy kwestii łączenia kopalń, redukcji zatrudnienia w administracji i sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Podczas poprzedniej rundy rozmów, 3 stycznia, pracodawca przedstawił stronie społecznej trzy warianty rozwiązań dotyczących planowanych zwolnień wśród pracowników administracji. Pierwszy wariant to zwolnienie 905 osób (a nie 1020, jak podawano wcześniej) z przyczyn ekonomicznych. Druga opcja przewiduje zapewnienie miejsc pracy w spółkach-córkach Kompanii, ale tylko dla ok. 60 proc. pracowników planowanych do zwolnienia. Trzeci wariant to odstąpienie od zwolnień kosztem znacznego obniżenia wynagrodzeń. Strona społeczna przyjęła przedstawione scenariusze do wiadomości, nie wyrażając zgody na żaden z nich.

Szefowie Kompanii podtrzymali swoje stanowisko w sprawie sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA. Jak usłyszeli związkowcy, odstąpienie od zamiaru sprzedaży kopalni wiązałoby się z koniecznością zdobycia pieniędzy w inny sposób, np. poprzez zawieszenie wypłaty „czternastki” przez minimum trzy lata. Przedstawiciele strony społecznej sprzeciwiają się sprzedaży tej kopalni argumentując, że jest to jeden z najlepszych zakładów wydobywczych w spółce i pozbycie się go jest działaniem nieracjonalnym z punktu widzenia przyszłości Kompanii Węglowej  

Przedstawiciele central związkowych nie zgadzają się też na łączenie kopalń. Ich zdaniem to rozwiązanie sprowadza się w praktyce do tworzenia nowych bytów administracyjnych i nie przynosi zakładanych oszczędności. Od początku konsultacji reprezentanci związków zawodowych zwracają uwagę, że dążąc do poprawy wyników finansowych spółki, zarząd Kompanii powinien skupić się na kwestii wprowadzenia skuteczniejszych rozwiązań dotyczących sprzedaży węgla, bo w tym obszarze ich zdaniem leży jedna z głównych przyczyn obecnych problemów firmy. Argumentują, że nadmierne cięcie kosztów w efekcie doprowadzi do pogorszenia i tak już bardzo trudnej sytuacji w Kompanii Węglowej. 

Początek rozmów o godz. 7.00 w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach przy ul. Powstańców 30

Dodaj komentarz