Solidar Śląsko Dąbrow

Protest w tyskim Fiacie

16 maja przed fabryką Fiat Auto Poland w Tychach Solidarność przeprowadziła wiec protestacyjny. – Apelujemy do dyrekcji o zaprzestanie dyskryminacji i zastraszania pracowników i o rozpoczęcie rzeczywistego dialogu ze stroną społeczną – powiedziała podczas protestu Wanda Stróżyk, przewodnicząca zakładowej „S”.

W trakcie wiecu odtworzone zostało nagranie z wypowiedzią jednego z kierowników Fiata, podczas której zachęca on pracownika do wypisania się ze związku zawodowego. Zdaniem przewodniczącej kierownictwo tyskiej fabryki rozpowszechnia wśród załogi druki deklaracji wystąpienia ze związku, dając im do zrozumienia, że za przynależność do Solidarności mogą zostać zwolnieni z pracy.

Solidarność z Fiat Auto Poland domaga się również podwyżki wynagrodzeń o 450 zł dla każdego pracownika. Związkowcy zasugerowali, że mimo iż zarząd spółki konsekwentnie odmawia pracownikom podwyżek, to za rekordowy pod względem produkcji 2009 rok dyrektorzy tyskiego zakładu dostali po kilkaset tysięcy złotych premii – Panie dyrektorze Arlet, czy to prawda, że otrzymał pan 500 tysięcy złotych nagrody za 2009 rok? Panie dyrektorze Świstak, czy otrzymał pan 350 tysięcy złotych nagrody? Domagamy się odpowiedzi na te pytania – mówiła podczas wiecu Wanda Stróżyk.

W akcji protestacyjnej przed główną bramą tyskiego Fiata oprócz związkowców z Solidarności wzięli udział parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, a także tyscy radni. Po zakończeniu wiecu w zakładowej stołówce odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Zakładowej „S” Fiat Auto Poland z udziałem zaproszonych gości.  

Dodaj komentarz