Solidar Śląsko Dąbrow

Protest przeciwko zwolnieniom grupowym w Hucie Bankowa

24 listopada przed siedzibą zarządu Huty Bankowa Solidarność zorganizowała akcję protestacyjną przeciwko planowanym zwolnieniom grupowym w tym zakładzie. Zarząd dąbrowskiej huty zamierza zwolnić ok. jednej piątej pracowników.

– Kondycja naszego zakładu nie jest tak zła, żeby konieczne były grupowe zwolnienia. Cały czas mamy zamówienia, część pracowników w weekendy pracuje w nadgodzinach. Apelujemy do zarządu o powrót do negocjacji – powiedział podczas pikiety Henryk Myrda, przewodniczący Solidarności w Hucie Bankowa.

W akcji protestacyjnej przed siedzibą zarządu dąbrowskiej huty wzięło udział ok. 200 osób. Oprócz pracowników Huty Bankowa w proteście uczestniczyli również członkowie Solidarności z innych zakładów z Zagłębia Dąbrowskiego, a także parlamentarzyści: Barbara Chrobak z Ruchu Kukiz 15 oraz Robert Warwas, Waldemar Andzel i Arkadiusz Grabowski z PiS. Politycy zadeklarowali wsparcie dla pracowników huty oraz podjęcie prób mediacji między zarządem i pracownikami zakładu.

Związkowcy przygotowali petycję skierowaną do zarządu huty. W ich ocenie obecna nie najlepsza kondycja finansowa huty wynika przede wszystkim ze złego zarządzania. – Gdy jeszcze kilka lat temu nasz zakład przynosił niemałe zyski, trafiały one wyłącznie do właściciela. Nie prowadzono niezbędnych inwestycji pozwalających usprawnić proces produkcyjny i obniżyć jego koszty. Dzisiaj, gdy sytuacja na rynku hutniczym uległa pogorszeniu, co odbiło się również na naszym zakładzie, wszelkimi negatywnymi konsekwencjami tej sytuacji zarząd próbuje obarczyć wyłącznie pracowników. Innymi słowy nasz zakład jest zarządzany w myśl zasady, że zyski należą do właściciela, a straty do pracowników. Na takie postępowanie zarządu nie ma i nie będzie naszej zgody – napisano w petycji.

Przedstawiciele zarządu nie wyszli do protestujących. Uczestnikom demonstracji przekazano jedynie krótkie oświadczenie, w którym zarząd powtórzył zamiar redukcji zatrudnienia w spółce o ok. 100 osób oraz dodał, że pracownikom w pierwszej kolejności będą proponowane dobrowolne odejścia z pracy, a także wypłaty dodatkowych świadczeń pracownikom nabywającym w najbliższym czasie uprawnienia emerytalne.

O zamiarze przeprowadzenia w zakładzie zwolnień grupowych zarząd spółki poinformował związki zawodowe pod koniec września. Zapowiedział również obniżenie wynagrodzeń pozostałych pracowników o ok. 300 zł brutto. Negocjacje między pracodawcą i związkami zawodowymi dotyczące ograniczenia cięć nie przyniosły porozumienia. Jak informuje Henryk Myrda, po zapowiedzi przeprowadzenia akcji protestacyjnej pracodawca zapowiedział rezygnację z obniżenia wynagrodzeń pracowników. Te zapewnienia nie zostały jednak potwierdzenia na piśmie.

Huta Bankowa zatrudnia ponad 500 osób. Jest jednym z najstarszych zakładów w Zagłębiu Dąbrowskim. Zakład produkuje m.in. gorąco walcowane pręty i profile stalowe. Dąbrowska Huta jest częścią Grupy Alchemia.

łk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.