Solidar Śląsko Dąbrow

Wystawa i album o Stanisławie Łaskim

Rysunki Stanisława Łaskiego w latach komunistycznej dyktatury pomagały ludziom pokonać strach i angażować się w walkę o wolną Polskę – podkreślał Andrzej Rozpłochowski, prezes „Porozumienia Katowickiego 1980 – Stowarzyszenia na Rzecz Pamięci” podczas wernisażu wystawy i prezentacji albumu poświęconego pamięci karykaturzysty. Impreza zorganizowana została w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 25 listopada, w drugą rocznicę śmierci artysty.

W latach 1980 i 1981 Stanisław Łaski był rysownikiem czasopisma Wolny Związkowiec oraz Zarządu NSZZ Solidarność w Katowicach. – Jego prace niezwykle celnie komentowały komunistyczną rzeczywistość PRL-u w tamtych latach i dlatego były powszechnie znane w województwie katowickim oraz szeroko w kraju. Dzisiaj twórczość Stanisława Łaskiego jest zapomniana – dodał Andrzej Rozpłochowski.

Wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Ryszard Drabek podkreślił, że wystawa i album mają przypomnieć młodym ludziom postać rysownika oraz atmosferę PRL-u. – Różne były metody walki z komunistyczną władzą. Jedną z najgroźniejszych broni był żart, humor i ironia. Władza najbardziej bała się ironii, bo to najbardziej boli. Te rysunki wyśmiewały ówczesną władzę i wzbudzały w społeczeństwie nastrój, który pozwalał przeżyć te trudne czasy – zaznaczył Ryszard Drabek.

Uczestnicy wernisażu podkreślali, że za swoją postawę Stanisław Łaski zapłacił bardzo wysoką cenę. Po wprowadzeniu stanu wojennego został zatrzymany i skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Po wyjściu na wolność został zmuszony do emigracji z biletem w jedną stronę. Do Polski wrócił dopiero w 1989 roku. Zmarł w listopadzie w 2013 roku w rodzinnej Białej Podlaskiej.

Wystawa składa się z kilkunastu plansz zwierających informacje o rysowniku oraz jego prace, te same treści znajdują się w albumie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z inicjatywy „Porozumienia Katowickiego 1980 – Stowarzyszenia na Rzecz Pamięci” pod honorowym patronatem przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominika Kolorza oraz dr. Andrzeja Sznajdera, dyrektora Oddziału IPN w Katowicach. Projekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury. Jego autorem jest śląski grafik Łukasz Kobiela.

ak

 

Dodaj komentarz