Solidar Śląsko Dąbrow

Premie uznaniowe w Cobra Europe

„Solidarność” działająca w firmie Cobra Europie w Piekarach Śląskich zawarła z pracodawcą porozumienie dotyczące wprowadzenia od 1 kwietnia miesięcznej premii uznaniowej dla pracowników spółki. W dokumencie podpisanym 8 marca zagwarantowano także nagrodę roczną dla kierowników i specjalistów.

Agnieszka Skrzyszewska, przewodnicząca zakładowej „Solidarności” zaznacza, że regulamin przyznawania miesięcznej premii uznaniowej został opracowany w taki sposób, by osiągnięcie założonych celów było realne. – Normy wydajnościowe zostały dostosowane do aktualnej liczby zamówień i możliwości produkcyjnych. Każdy pracownik ma szansę na ich zrealizowanie i otrzymanie premii. Średnio będzie to ok. 400 zł brutto na pracownika – mówi przewodnicząca. Zaznacza, że pracownik, który będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim otrzyma proporcjonalną część premii.

Dodaje, że taka premia wcześniej obowiązywała w zakładzie, ale ze względu na wyśrubowane normy jej przyznawania, pracownicy rzadko ją otrzymywali. – Była wypłacana np. co 4 miesiące lub co pół roku. Teraz rzeczywiście będzie naliczana co miesiąc i wpłynie na poprawę sytuacji materialnej naszych pracowników – podkreśla.

Z kolei kierownicy i specjaliści będą otrzymywali premię roczną, której wysokość zostanie uzależniona od realizacji ich indywidualnych zadań oraz zgłoszonych innowacji prowadzących np. do obniżenia kosztów produkcji. Premia ta będzie wypłacana pod koniec roku w maksymalnej wysokości równej trzem miesięcznym wynagrodzeniom danego pracownika. – Część kadry kierowniczej to nasi członkowie, z którymi zamiar wprowadzenia takiej premii został skonsultowany – mówi Agnieszka Skrzyszewska.

Spółka Cobra Europe w Piekarach Śląskich produkuje taśmociągi i przenośniki na potrzeby górnictwa i hutnictwa. Zatrudnia ok. 120 pracowników. Do „Solidarności” należy 89 osób.

aga