Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki wynagrodzeń w dąbrowskim Brembo

720 zł brutto – średnio o taką kwotę wzrosły miesięczne wynagrodzenia w spółce Brembo w Dąbrowie Górniczej. Na podwyżkę w tej wysokości składa się podniesienie stawek zasadniczych oraz zwiększenie dodatków, w tym za pracę w systemie czterobrygadowym. Porozumienie gwarantujące pracownikom firmy wzrost płac „Solidarność” i pozostałe organizacje związkowe podpisały z pracodawcą 7 marca. Porozumienie obowiązuje od 1 lutego.

Wyższe wynagrodzenia wpłyną na konta pracowników spółki na początku kwietnia. Razem z marcową wypłatą otrzymają oni także wyrównanie podwyżek za luty. Jak informuje Przemysław Koper, przewodniczący zakładowej „Solidarności” porozumienie oprócz podwyżek stawek zasadniczych zakłada także zwiększnie dodatku za pracę w systemie czterobrygadowym o 100 zł brutto. Dodatkowo pracownicy zatrudnieni w systemie czterobrygadowym będą otrzymywali o 100 zł wyższy dodatek frekwencyjny. Natomiast premia frekwencyjna dla osób pracujących od poniedziałku do piątku wzrosła o dodatkowe 200 zł. Ponadto pracownicy spółki otrzymają dodatkowo 250 zł brutto z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Decyzja, kiedy te pieniądze zostaną wypłacone, jeszcze nie zapadła.

– Nie jesteśmy do końca zadowoleni z efektów negocjacji. Podpisaliśmy porozumienie, bo nie chcieliśmy przeciągać rozmów do wakacji. Mieliśmy świadomość, że ludzie czekają na te podwyżki, chociaż liczyliśmy na więcej – mówi Przemysław Koper. Jak zaznacza, rozmowy płacowe były prowadzone w dąbrowskim Brembo od listopada 2022 roku. „Solidarność”, która powstała w spółce pod koniec zeszłego roku, zaczęła brać w nich udział dopiero w lutym. – Nie mieliśmy zbyt wiele czasu na rozmowy, ale udało nam się doprowadzić do większej podwyżki stawek zasadniczych o 0.6 zł niż początkowo proponował pracodawca – podkreśla przewodniczący zakładowej „Solidarności”.

Strony uzgodniły także, że w listopadzie rozpoczną się rozmowy płacowe na przyszły rok. – Mamy czas, żeby wyciągnąć wnioski z tegorocznych negocjacji i do kolejnych lepiej się przygotować. Były to nasze pierwsze rozmowy z pracodawcą i wiele się w ich trakcie nauczyliśmy – mówi.

Brembo to włoski koncern produkujący systemy hamulcowe do samochodów i motocykli. W Dąbrowie Górniczej zatrudnionych jest ok. 1600 osób.

aga
źródło foto: freepik.co
m