Solidar Śląsko Dąbrow

Koksownia Przyjaźń będzie produkować bardziej ekologicznie i taniej

JSW Koks otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100 mln zł pożyczki na dokończenie modernizacji baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Pieniądze pochodzą z krajowego programu „Energia Plus”.

Umowę w sprawie dofinansowania inwestycji przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zarządu spółki podpisali 1 marca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. To kolejne wsparcie przekazane JSW Koks na modernizację baterii w Dąbrowie Górniczej. Wcześniej NFOŚiGW udzielił na ten cel pożyczki wynoszącej 200 mln zł. Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił pożyczki wynoszącej 70 mln zł.

Dąbrowska Koksownia Przyjaźń jest największym zakładem wchodzącym w skład JSW Koks, odpowiadającym za produkcję 75 proc. koksu wytwarzanego w całej grupie. Modernizacja baterii nr 4 należy do kluczowych inwestycji spółki. Przedsięwzięcie rozpoczęte zostało w 2021 roku. Jak informuje JSW Koks, zmodernizowana bateria będzie posiadała 74 komory, a jej zdolności produkcyjne wyniosą 611 tysięcy ton koksu rocznie. W procesie produkcyjnym wykorzystywany będzie wsad ubijany, co umożliwi wytwarzanie koksu najwyższej jakości z krajowych węgli dostarczanych przez jastrzębskie kopalnie. Dla koksu produkowanego w tej baterii użyta zostanie metoda suchego gaszenia. Pozwoli to na osiągnięcie maksymalnego efektu ekonomicznego przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrów jakościowych koksu. Jak zapewnia JSW Koks, w procesie budowy baterii zastosowane zostaną najnowocześniejsze oraz innowacyjne rozwiązania techniczne, co spowoduje że będzie ona w pełni przyjazna dla środowiska i spełni wszelkie unijne wymagania środowiskowe.

Z uwagi na wdrażanie nowej technologii muszą zostać przebudowane instalacje przygotowania węgla, odbioru koksu, odbioru gazu koksowniczego, przebudowie i rozbudowie będą także poddane instalacje energetyczne, elektryczne oraz szereg obiektów infrastruktury, związanej z całym wydziałem produkcji koksu i gospodarką pomocniczą. Zastosowanie systemu wsadu ubijanego w połączeniu z instalacją suchego chłodzenia koksu jest efektywnym i innowacyjnym rozwiązaniem na skalę europejską. – Aktualnie na placu budowy prowadzone są intensywne prace związane z realizacją cząstkowych zadań związanych z budową i integracją nowych urządzeń z już istniejącymi, będącymi w ruchu. Każdy kolejny postęp prac jest widoczny i skutkuje powstawaniem nowych oraz modernizacją istniejących budynków i instalacji. Wykonano między innymi 120 metrowy żelbetowy trzon komina, powstaje nowa wieża węgla, montowane są urządzenia z zakresu elektryki i automatyki, a także rozpoczęto prace przy największej i najcięższej z maszyn piecowych, wsadnicy – informuje spółka na swojej stronie internetowej.

„Energia Plus” to jeden z priorytetowych programów realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program wystartował 1 marca 2019 roku i został skierowany do przedsiębiorstw. Ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania firm na środowisko i poprawę jakości powietrza. W ramach „Energii Plus” można otrzymać wsparcie na inwestycje prowadzące m.in. do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, a także rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Jak wynika z informacji przekazywanych przez NFOŚiGW, budżet programu wynosi 4 miliardy zł. Będzie on realizowany do 2025 roku lub do wyczerpania środków.

Agnieszka Konieczny