Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w sprawie programu sanacji górnictwa

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zawarł porozumienie z Zarządem Instytutu Strategii Polskiej w sprawie współpracy przy tworzeniu programu sanacji przedsiębiorstw sektora górnictwa węgla kamiennego.

– Celem porozumienia jest współpraca przy wdrożeniu programu sanacji kopalń, umożliwiającego prawidłowe finansowanie wydobycia węgla w Polsce, a także wprowadzanie koniecznych dla branży węglowej zmian systemowych, które powinny stanowić pierwszy element  na drodze do pełnej regulacji rynku węgla w Polsce. Program sanacji skierowany jest do zarządów kopalń i wiodących instytucji finansowych z udziałem Skarbu Państwa działających na rynku węgla i energii, a także uwzględnia uwarunkowania społeczne i ekonomiczne środowisk górniczych – poinformowali w oświadczeniu wydanym po podpisaniu porozumienia jego sygnatariusze. – Zamierzonym celem współpracy jest przeciwdziałanie groźbie upadłości kopalń, ich wyprzedaży, zachowanie bezpieczeństwa energetycznego Państwa, a przede wszystkim ochrona miejsc pracy – podkreślono w oświadczeniu.

Instytut Strategii Polskiej zrodził się z pozarządowej inicjatywy obywatelskiej. Posiada charakter naukowy, a jego podstawowym zadaniem jest wypracowywanie strategicznych kierunków rozwoju kraju. Inicjatorem, a zarazem patronem Instytutu był ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. ISP współpracuje z Polską Akademią Nauk i Wojskową Akademią Techniczną przy tworzeniu teleinformatycznego systemu zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych, a także w obszarze bezpieczeństwa energetycznego państwa i jego aktywności w basenie Morza Bałtyckiego.

ny
źródło foto:commons.wikimedia.org/Pudelek

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.