Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy przewodniczący kompanijnej Solidarności

Bogusław Hutek został wybrany na stanowisko przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność. Podczas Walnego Zebrania Delegatów ZOK jego kandydaturę poparło 26 spośród 30 głosujących.

– To trudny czas dla pracowników kopalń i zakładów Kompanii Węglowej. Zadania, jakie przed mną stoją to przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy w spółce i walka o zachowanie godnego poziomu wynagrodzeń i wszelkich innych świadczeń, jakie przysługują załodze Kompanii. Solidarność i pozostałe organizacje związkowe w Kompanii muszą zrobić wszystko, aby konieczne przekształcenia oraz wdrożenie i realizacja programu naprawczego w spółce nie obniżyły poziomu bezpieczeństwa socjalnego załogi – podkreśla nowo wybrany przewodniczący kompanijnej Solidarności.

W skład ZOK NSZZ Solidarność Kompanii Węglowej wchodzą reprezentanci związku z 11 kopalń i 4 zakładów górniczych.

Bogusław Hutek jest szefem związku w kopalni Piast w Bieruniu, w poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego ZOK.

Nowy przewodniczący „S” w Kompanii ma 53 lata. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. Interesuje się piłką nożną.

ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.