Solidar Śląsko Dąbrow

Głosuj uważnie

W wyborach 25 października otrzymamy dwie karty do głosowania. Białą w formie książeczki z listami kandydatów do Sejmu oraz żółtą kartę z nazwiskami kandydatów do Senatu.

W przypadku głosowania do Senatu sprawa jest prosta. Stawiamy krzyżyk w kratce przy nazwisku kandydata, któremu udzielamy poparcia. Obok nazwiska kandydata jest nazwa bądź skrót nazwy komitetu, z którego startuje. Z książeczką do głosowania w wyborach do Sejmu rzecz jest nieco trudniejsza. Na pierwszej stronie książeczki widnieje instrukcja jak głosować. Na drugiej jest spis treści zawierający numery stron, na których są listy kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych. Za pomocą spisu odszukujemy najpierw komitet wyborczy, a następnie z listy kandydatów tego komitetu wybieramy nazwisko tej osoby, której udzielamy poparcia i w kratce obok imienia i nazwiska stawiamy krzyżyk.

Uwaga! Można wybrać tylko jeden komitet i głosować tylko na jednego kandydata wybranego komitetu, przy jego nazwisku stawiając krzyżyk. To oznacza, że nie możemy sobie wybrać np. z jednej partii pana Kowalskiego, a z drugiej pana Wiśniewskiego. Jeśli krzyżyków postawimy więcej na różnych listach, głos będzie nieważny.

Niewykluczone, że roztargnieni wyborcy mogą się pomylić i postawić krzyżyk przy ugrupowaniu na stronie ze spisem treści, a nie na liście z nazwiskami kandydatów danego komitetu. Taki głos również będzie uznany za nieważny.

Numery list dla poszczególnych komitetów, a tym samym miejsce w książeczce zostały nadane w drodze losowania. Numery od 1 do 8 nadano tym komitetom wyborczym, którym udało się zarejestrować listy w całej Polsce.

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Lista nr 3 – Komitet Wyborczy Partia Razem
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy KORWiN
Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Lista nr 6 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Lista nr 7 – Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15
Lista nr 8 – Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

Oprócz wyżej wymienionych w książeczkach wyborczych w kilku okręgach w naszym regionie pojawią się komitety, którym nie udało się zarejestrować list w całej Polsce. W okręgach rybnickim i gliwickim w książeczce pojawia się lista nr 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”, a w rybnickim i katowickim lista nr 12 Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Śląska.

ny

 

Dodaj komentarz