Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w Pyrzowicach

150 zł brutto podwyżki dla pracowników obsługi naziemnej, comiesięczne bony żywnościowe o wartości 100 zł brutto  i gwarancja wyrównania inflacyjnego w przyszłym roku. To najważniejsze zapisy porozumienia jakie podpisała dziś Solidarność z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach  z zarządem spółki. Tym samym zakończył się trwający od wielu tygodni spór zbiorowy pomiędzy Solidarnością a pracodawcą i zniknęła groźba strajku na lotnisku.

– To pierwsze podwyżki dla obsługi naziemnej od bardzo długiego czasu. Dlatego to porozumienie jest dla nas sukcesem, choć oczywiście liczyliśmy na więcej. Jednak jako uczestnik negocjacji i pracownik firmy wiem, że było to praktycznie wszystko, co można było w obecnej sytuacji ekonomicznej portu uzyskać. Gdy ta sytuacja się poprawi, wrócimy do postulatów, których podczas tych negocjacji nie udało się przeforsować – mówi Sebastian Kołodziej, szef zakładowej Solidarności.

W porozumieniu uzgodniono, że pracownicy zarabiający miesięcznie do 2 tys. złotych otrzymają po 150 zł brutto podwyżki. Pracownicy, których pensja mieści się w przedziale od 2 tys. zł do 2,5 tys. zł otrzymają podwyżki po 100 zł brutto. Dodatkowo wszyscy pracownicy zarabiający do 2,5 tys. zł będą otrzymywać co miesiąc bony żywnościowe o wartości 100 zł brutto.  Ponadto od 1 marca team leaderzy będą otrzymywać comiesięczne dodatki funkcyjne w wysokości 100 zł brutto.

– Bardzo istotny zapis dotyczy wyrównania inflacyjnego. Nigdy wcześniej go u nas nie było. W porozumieniu zagwarantowano nam, że taki dodatek pojawi się w przyszłym roku – dodaje Kołodziej. Strony uzgodniły też, że rozpoczną prace nad ustaleniem tabeli płac na lotnisku.

Dodaj komentarz