Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w Tauron Ciepło

W Tauronie Ciepło podpisano porozumienie płacowe na 2014 rok. Zgodnie z zapisami tego dokumentu miesięczne wynagrodzenie każdego pracownika  spółki wzrośnie o co najmniej 57 zł brutto.

Negocjacje przebiegały dwuetapowo. Najpierw odbywały się rozmowy płacowe pomiędzy Radą Społeczną Tauron Polska Energia a zarządem Grupy. 30 czerwca podpisane zostało porozumienie, w którym ustalono pulę, jaką firma przeznaczy w tym roku na podwyżki płac Było to w przeliczeniu średnio po 88 zł brutto miesięcznie dla każdego pracownika. Przy czym ustalono również, że tylko część z tych 88 zł będzie podwyżką wynagrodzenia dla wszystkich zatrudnionych, a reszta zostanie przeznaczona na fundusz motywacyjny. O tym, jakie będą proporcje, miały zadecydować negocjacje ze związkami zawodowymi na poziomie poszczególnych spółek.

Tauron Ciepło jest ostatnią ze spółek Grupy Tauron Polska Energia, w której podpisano porozumienie płacowe na 2014 rok. – Negocjacje były trudne, bo sposób podziału tych 88 zł brutto, jaki zaproponował zarząd spółki, był nie do przyjęcia. Pracodawca większość sumy chciał przeznaczyć na część motywacyjną. Pula, która zostawała na faktyczne podwyżki wynagrodzeń dla całej załogi, dawałaby wzrost płac o zaledwie kilkanaście złotych miesięcznie. W końcu jednak udało nam się przekonać zarząd do odwrócenia tych proporcji. Ustaliliśmy, że każdy pracownik otrzyma średnio 57 zł brutto, a pozostała pula, która w przeliczeniu wynosi 31 zł brutto na każdego pracownika, będzie stanowiła fundusz motywacyjny. Z tego funduszu kierownicy poszczególnych działów mają przyznawać podwyżki indywidualne, ale te decyzje mają charakter uznaniowy, co oznacza, że pieniądze z tej puli otrzyma tylko część pracowników, wskazanych przez przełożonych – mówi Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w Tauron Ciepło. 

– Kwota 57 zł brutto średnio do miesięcznego wynagrodzenia, a więc płacy zasadniczej razem z pochodnymi, to nie jest duża suma, ale z pewnością zdecydowanie wyższa niż ta, którą forsował pracodawca – ocenia przewodnicząca.  Podkreśla, że podwyżka obejmuje cały 2014 rok. – To oznacza, że wraz z sierpniową wypłatą pracownicy otrzymają wyrównanie za 8 miesięcy tego roku, czyli średnio 456 zł brutto – dodaje Justyna Latos.

Zgodnie z porozumieniem płacowym zawartym w czerwcu pomiędzy Radą Społeczną a zarządem Grupy, w tym roku pracownicy spółek Tauronu mogą liczyć jeszcze na wypłatę tzw. premii partycypacyjnej, jednak jej wypłata i wysokość będą uzależnione od wskaźników ekonomicznych każdej z firm. W tych spółkach, gdzie wyniki finansowe pozwolą na przyznanie premii partycypacyjnej, będzie ona wypłacona w dwóch transzach. Pierwsza część do końca trzeciego kwartału, druga do końca czwartego kwartału. To będzie jednorazowe świadczenie i nie zostanie wliczone do podstaw wynagrodzeń pracowników Grupy.

Jak podał w połowie sierpnia portal money.pl,  prezes Grupy Tauron Polska Energia Dariusz Lubera zarobił w 2013 roku 1,9 mln zł. Związkowcy wyliczyli, że to tyle, ile wyniosła cała pula pieniędzy, jaką  przeznaczono w tym roku na podwyżki dla załogi spółki Tauron Ciepło, liczącej 2200 pracowników. Zarobki prezesa Lubery w 2013 roku wzrosły o ponad 10 proc. w stosunku do roku 2012,  mimo że wyniki finansowe Grupy były gorsze niż rok wcześniej. Tymczasem tegoroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników spółek grupy to niespełna 1,5 proc. Według money.pl prezes Lubera jest w pierwszej piątce najlepiej zarabiających prezesów spółek Skarbu Państwa.

ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *