Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w PGG

O 7,5 proc. wzrośnie w tym roku średnie wynagrodzenie w kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej. 22 lutego przedstawiciele związków zawodowych działających w PGG podpisali z zarządem spółki porozumienie w tej sprawie.

Po podwyżce średnie miesięczne wynagrodzenie w PGG wzrośnie z 8200 zł brutto do kwoty 8815 zł brutto. Podwyżki wchodzą od 1 lutego, czyli wyższe wypłaty pojawią się na kontach górników do 10 marca. Strony podpisały także drugie porozumienie, dotyczące rozdysponowanie poszczególnych kwot podwyżki między grupy zawodowe na tzw. gwarantowane dodatki do dniówek.

– Chcieliśmy to włożyć w stawki, tak jak by życzyli sobie tego ludzie, natomiast przy dzisiejszym systemie wynagrodzeń wywodzącym się z czterech dawnych spółek, gdzie każda z nich miała inny sposób naliczania wynagrodzeń, nie da się tego zrobić. Zobligowaliśmy się i będziemy do tego dążyć, żeby od 1 stycznia 20223 roku wprowadzić w PGG jednolity system wynagradzania. W marcu ruszają prace zespołów roboczych, które mają ten system wypracować i wtedy wszystkie dodatki gwarantowanie wejdą do podstawy wynagradzania – powiedział Bogusław Hutek, szef górniczej „Solidarności” i przewodniczący „S” w PGG.

Polska Grupa Górnicza zatrudnia ok. 37 tys. osób.

ny