Solidar Śląsko Dąbrow

Miliony na termomodernizację budynków wielorodzinnych

76,5 mln zł – to kolejna pula środków, jaką Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dofinansowanie otrzymało 39 wniosków złożonych przez gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Łączna wartość planowanych inwestycji przekroczy 124 mln zł. Wsparcie udzielone przez katowicki Fundusz będzie stanowiło ponad 60 proc. tej kwoty.

– To są ogromne środki, bez których wiele gmin, ani spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych nie byłoby w stanie przeprowadzić inwestycji termomodernizacyjnych. Nie dziwi fakt, że każdego roku zwiększamy początkową pulę środków przeznaczonych na ten cel, bo zainteresowanie tymi unijnymi środkami wciąż jest bardzo duże. Szczególnie, gdy do grupy beneficjentów, którzy mogą ubiegać o dofinansowanie, dołączyły gminy – mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dofinansowanie wynoszące 76,5 mln zł zostało udzielone w ramach 6. edycji konkursu finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. W tej edycji konkursu najwyższe wsparcie otrzyma gmina Rybnik, do której trafi 13,6 mln zł.

Jednym z największych beneficjentów Funduszu są także Katowice, które dostaną 9,5 mln zł dofinansowania. Te pieniądze pomogą w realizacji kompleksowej modernizacji energetycznej budynków znajdujących się przy ulicach: Kosmicznej, Sokolskiej, Gliwickiej i Wiosny Ludów. Łączna wartość planowanych inwestycji przekracza 20 mln zł.

– Jesteśmy liderem w województwie śląskim, jeśli chodzi o zakres realizowanych projektów mających na celu poprawę jakości powietrza. Dofinansowujemy wymianę systemów grzewczych na ekologiczne, wprowadziliśmy zwiększone dopłaty do zakupu opału dla najmniej zamożnych osób, a także realizujemy wiele projektów termomodernizacji. Właśnie na termomodernizację po raz kolejny udało nam się pozyskać dofinansowanie, dzięki temu zaoszczędzone środki możemy przekazać na kolejne działania – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic podczas podpisywania umowy z przedstawicielami katowickiego Funduszu. Uroczystość odbyła się 15 lutego w Willi Goldsteinów w Katowicach.

Do tej pory w ramach całego działania 1.7 POIiŚ „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, podpisano łącznie 169 umów z 98 beneficjentami na łączną kwotę unijnego dofinansowania przekraczającą 598 mln zł.

Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest wspieranie m.in. gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu oraz transportu i bezpieczeństwa energetycznego.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: wfosigw.katowice.pl