Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki płac w Pyskowicach

Średnio od 110 zł do 130 zł brutto wyniósł wzrost stawek zasadniczych wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych-Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pyskowicach. To efekt starań zakładowej Solidarności, która na początku października wystąpiła do zarządu spółki z wnioskiem o podwyżkę płac w firmie.

We wniosku reprezentanci związku zwracali uwagę, że ostatnia podwyżka wynagrodzeń w spółce była w styczniu 2014 roku. – Cieszymy się, że pracodawca zareagował szybko i pozytywnie. Wyższe wypłaty wpłyną na konta pracowników 10 listopada wraz z wypłatą za październik – mówi Bernard Pelka, przewodniczący zakładowej Solidarności. – Nie są to może duże pieniądze, ale wychodzimy z założenia, że lepsze są podwyżki skromniejsze, a regularne, niż wzrost zarobków raz na 5 lat – dodaje Pelka. Zapowiada, że jeszcze pod koniec tego roku zakładowa Solidarność zamierza rozpocząć z pracodawcą rozmowy w sprawie wzrostu płac w 2016 roku.

MZBM-TBS w Pyskowicach zatrudnia blisko 80 osób. Zakład m.in. zarządza i administruje  nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, wykonuje remonty lokali, a także zajmuje się sprzątaniem obiektów i konserwacją zieleni miejskiej.

bg

 

Dodaj komentarz